آموزش گام به گام فارکس

نوابغ استراتژی

اما نکته ی قابل تامل دیگری که مجموعه ی باشگاه موفقان را نیز ناراحت کرد، عدم اختصاص کارت ورودی به شرکت کنندگان به خصوص مهمانان ویژه VIP بود تا برای مسئولین اداره کننده سالن ایجاد ابهام نشود که مهمانان رابه درستی تفکیک و در هنگام انتخاب صندلی و یا پذیرایی VIP آنها را نوابغ استراتژی راهنمایی کنند. همینطور برگزار کننده می توانست با ارائه ی پکیج رویداد در هنگام ورود که شامل کنداکتور، برگه های نظرسنجی، برگه های نوشتن و خودکار می بود شرکت کنندگان را بیشتر در مسیر برگزاری رویداد هدایت می کرد. همچنین با جمع آوری نظرات شرکت کنندگان و ارزیابی نظراتشان می توانستند تاثیرات بهتری در رویدادی بعدی اشان بگذارند.

فرهنگ محدود روس ها و اشتباه خسارت زای ارتباط استراتژیک با آن ها

ارزش جامعه و فرهنگ آن به زبان علمی و تخصصی و به مقدار نفوذ و توسعه‌ای است که زبان آن مردم در ساختارهای جهانی و دخالت آن زبان در فرهنگ‌های دیگر دارد.

فرهنگ و زبان برای پیشتاز بودن نیاز به توسعه شکل و ارتقای محتوای خود و به روزماندن دارد. این پیشتازی نیاز به بقا دارد و برای استمرار خود باید به قوت و قدرت دنبال شود و افزون بر استحکام متن خود که در زبان عرف رایج نمود دارد، برای خود و فرهنگ‌های دیگر با زبان علمی و تخصصی خویش حاشیه‌ساز باشد و عرف رایج جامعه و ملت‌های دیگر را به سوی خود بخواند.

قدرت یک زبان از ذهن نوابغ وابسته به آن فرهنگ و زبان برمی‌خیزد که زبانی تخصصی و علمی دارند و نهاد قدرت زبان عرفی و عمومی همان ها هستند. گستردگی، بزرگی، برجستگی، تازگی و ارزشمندی زبان به ذهن نوابغ است. این ذهن نوابغی هم‌چون حافظ و سعدی بوده که قلب تپنده زبان فارسی می‌باشد و آن را شیرین‌ترین زبان دنیا ساخته است. دنیا زبان فارسی را به نوابغ آن می‌شناسد و همین ذهن‌های نابغه هستند که کلمات حکمت‌آمیز آنان ضرب‌المثل زبان عرف و واژه‌های ساخته‌شده آنان فرهنگ عمومی را می‌سازد و سطح علمی ملتی را ارتقا می‌بخشند و آنان را بزرگ و عزیز می‌گردانند و متن جامعه را به حاشیه نگاه بزرگان فرهنگی دیگر ملت‌ها جذب می‌کند و آنان را به فلسفه، تکنیک و صنعت خود می‌خواند. برخی زبان‌ها و فرهنگ‌ها با تلاش نوابغ خود به زبان بین‌المللی تبدیل می‌شوند. روزی ظهور نوابغی چون ابن‌سینا زبان عربی را زبان رایج علم ساخت و امروز شهرت غرب به‌خاطر موقعیت اقتصادی و تکنیکی آن است. متن زبان و فرهنگ، با حاشیه تلاش نوابغ ارتقا پیدا می‌کند و فرهنگی که نابغه ندارد یا نوابغ خود را ارج نمی‌نهد، فرهنگی گرفتار در بن‌بست رکود و محدودیت فقر واژگان و دره ضعف و باتلاق تحقیر می‌ماند و ارزش خود را با کهنه‌شدن، سکون و خمودی از دست می‌دهد و در گذشته خود زندانی می‌گردد. زبان طبیعت زبان متن و عرف رایج و زبان حاشیه زبان ارزش، تجدد، نوآوری، ایجاد و زبان نوابغ است. زبان طبیعت و متن، زبان مشترک میان انسان و حیوان و دیگر پدیده‌هاست و نمی‌تواند انسان را از دیگر پدیده‌ها متمایز گرداند و زیست حیوانی نیز آن را به‌خوبی می‌داند؛ اما زبان حاشیه زبان خاص انسان، آن هم نوابغ از انسان‌ها، نخبگان و فرهیختگان است که قدرت تعدی و نفوذ به دیگر فرهنگ‌ها و تسخیر و جذب آن‌ها را دارد. این قدرت جذب در مغز و اندیشه نوابغ زبان و فرهنگ است؛ یعنی همانان که فراتر از زبان عرف سخن می‌گویند و نوشته‌های آنان علمی و تخصصی است؛ نوابغی که محصور در زندان دنیا نیستند و ماوراها را در تسخیر اندیشه علمی و نبوغ فکری خود دارند. ایران برای رشد و توسعه خود هم باید نوابغ علمی خویش را ارج نهد و هم در سیاست خارجی خود با فرهنگ‌هایی ارتباط استراتژیک و طولانی‌مدت داشته باشد که قدرت فرهنگ علمی و تخصصی در نهاد خود دارند. ما در دوران خود شاهد فروپاشی امپراتوری شوروی بودیم. بزرگ‌ترین عامل سقوط کمونیست‌ها محدود بودن تفکر سوسیالیسم و مارکسیسم در جهان ماده و فقر شدید این ناحیه از نوابغ علمی فرهنگ‌ساز و تأثیرگذار بود. زبان و فرهنگ آنان محصور در ماده بود و نوابغی ماورااندیش که گستره نامحدود معنوی را به اندیشه خود گرفته باشد و مردمی و مردمی اندیش باشند، برای خود سراغ نداشت. زبان روسی که ابزاری برای انتقال این اندیشه است، هم‌اکنون نیز زبانی محدود و نارساست؛ همانطور که روس ها همواره در سیاست کشورداری خود مشی انقباض گرایانه ، استبدادی ، پلیسی ، دیکاتورمآبانه و وحشیانه نسبت به مردم خود و بریده از مردم روس را داشته اند و حکومت های آنان در طول تاریخ، تنها بر استبداد، پایداری موقت داشته است و هرچه زمان بر آن می گذشته است ديكتاتوري آنها خشن تر و همراه با انتقام جويي‌هاي وحشيانه و نیز جابه جایی سریع در قدرت می گردیده است . تاریخ روس ها نقطه درخشان فرهنگی نداشته و نوابغ آنان بسیار اندک بوده اند. آنان چون اندیشه نداشته اند استبدادی می شدند و ساز و کار سازمان های حکومت گردان آنها نیز همین مشی را داشته و آلوده به استبداد، خشونت، رشوه‌خواري و فساد اداري بوده است. اگر کشوری در حوزه سیاست خارجی خود استراتژی پایدار خویش را بر محور سیاست‌های روسی قرار دهد، پایداری و دوامی نحواهد داشت و کرمی که در بدنه اتحاد جماهیر شوروی نفوذ کرد و آن امپراتوری را به سقوط کشاند و هنوز فرهنگ عمومی روسها به آن آلوده است، در بدنه سیاست و فرهنگ آن کشور نیز نفوذ خواهد کرد و آن را از عشق و محبت به مردم ، خیرخواهی و سلامت و سعادت طلبی و توجه به کمال آدمی و ارزش های ولایی خالی و شکننده و خُرد خواهد ساخت؛ مگر آن‌که اتحاد با آن‌ها و ارتباط فرهنگی از سر اجبار و برای تاکتیکی موقت و گذرا باشد.

عارف محبوبی و مقام حیرت

عارف محبوبی و مقام حیرت

عارف محبوبی در مقام حیرت حق است که طلب افزون شدن حیرانی خود را از آن مقامِ بدون اسم و رسم و به‌دور از نشانه دارد… جناب حضرت حق‌تعالی در دستگاه چارگاه و گوشهٔ زابل مناسب است وزن عروضی: مفاعیلن مفاعیلن،مفاعیلن مفاعیلن U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ ،U ــ ــ ــ U […]

شب يلدا

شب يلدا

غزل شماره ۴۳۹ : دیوان حافظ خواجه: دیدار شد میسر و بوس و کنار هم از بخت شکر دارم و از روزگار هم زاهد برو که طالع اگر طالع من است جامم به دست باشد و زلف نگار هم نکو: مدار بر مدار دیدار دلبر و لب و دور و کنار هم شکرم ز ذوالجلال […]

آثار شگرف حروف معجم

آثار شگرف حروف معجم

دوردادن حروف هم عدد معینی دارد و هم شکل معینی. ترکیب این امور، و همراه ساختن آن با عوالم یا مراکز وحی یا مبادی خلقت و نیز با کواکب و سیاره‌ها، غرایب را برای محبان آشکار می‌سازد؛ یعنی به آنان اقتداری می‌دهد که می‌توانند خود را در میان انبوهی از معاندان حفظ کنند و به […]

خطی به دلتنگی

خطی به دلتنگی

سفیر هر نفسم می‌دهد فغان از دل دل از فراق تو سر را زند به هر سنگی فراق ماه رخ‌ات برده تاب دل از من بزن که از دل تنگم برآید آهنگی ……..

احیا و مهندسی دانش اشتقاق

احیا و مهندسی دانش اشتقاق

اشتقاق از دانش‌های مربوط به معناست که در حوزه‌ها به کلی فراموش شده است. مهم‌ترین تألیفات حوزوی اخیر مانند تفسیر المیزان، خالی از این دانش است. حوزه‌ها را فقط به دانش‌های مربوط به ظاهر؛ مانند صرف و نحو مشغول کرده‌اند و تمامی علوم مربوط به باطن و معنا حتی مثل اشتقاق را از آن گرفته‌اند […]

اگر این 10 ویژگی را دارید درونتان یک نابغه پنهان شده است

اگر این 10 ویژگی را دارید درونتان یک نابغه پنهان شده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، همه ی ما شاید گاهی به این فکر کرده باشیم که خیلی باهوش هستیم. با یک ایده ی ابتکاری یا یک حدس دقیق اغلب حس رضایت عمیقی به ما دست می دهد. چون پیدا کردن چیزی شبیه به آلبرت اینشتین در خود همیشه حس خوبی دارد.

در ادامه از نشانه های عجیبی خواهیم گفت که می گویند درون شما یک نابغه پنهان شده.

۱- دائماً حوصله تان سر می رود

انجام کارهای روتین برای آدم های باهوش حوصله سر بر است. علتش این است که آدم های باهوش با آن همه دانش و مهارتی که دارند نمی توانند همه ی پتانسیل خود را هنگام انجام کارهای پیش پا افتاده به کار گیرند.

بعید است بتوانید چنین افرادی را با صحبت درباره ی تعمیرات آشپزخانه یا قیمت مسکن تحت تأثیر قرار دهید. احتمال اینکه به بحث درباره ی موضوعات انتزاعی و جهانی علاقمندتر باشند بیشتر است.

۲- دوست دارید جوان تر از سن واقعی تان به نظر برسید

کسانی که هوش بالایی دارند مدت طولانی تری احساس جوانی می کنند. علاوه بر این، هرچه سطح هوش مان در دوران نوجوانی بالاتر باشد، احتمالش بیشتر است که در سنین پیری احساس جوان تر بودن کنیم. شارون استون مثال خوبی است. او گویی هرگز از درون پیر نمی شود و حتی جذاب تر از همیشه است. ضریب هوشی او ۱۵۴ است.

۳- دائماً درگیر بحران های وجودی می شوید

آدم های باهوش اغلب از بحران های وجودی ای شکوه می کنند که درگیرشان می شوند. برای این دست آدم ها بسیار مهم است که تکلیف و هدف شان را پیدا کنند، واگرنه ممکن است دچار مشکلات روانی شوند.

۴- برقراری رابطه عاطفی برایتان سخت است

افراد خیلی باهوش همیشه هم سوژه ی تعریف و تمجید دیگران نیستند. تحقیقات نشان داده کسانی که ضریب هوشی بیشتر از ۱۲۰ دارند اغلب تنها هستند. آن ها بیشتر شرکای عاطفی ای با ضریب هوشی پایین تر را ترجیح می دهند.

این موضوع در مورد کسانی که هوشی هیجانی بالایی دارند صدق نمی کند. برعکس، هوش هیجانی بالا به افراد جذابیت می دهد.

۵- عادت دارید ناخن هایتان را بجوید

تحقیقات نشان داده ترک عادت های بد برای نابغه ها دشوارتر از دیگران است. عادت ناخن جویدن نه تنها از بالا بودن اضطراب یک شخص حکایت دارد بلکه او را فردی کمال گرا نشان می دهد که تلاش دارد وظایف خود را به سریع ترین شکل ممکن به انجام برساند.

حتی نابغه ها هم نقص هایی دارند. درخشان ترین ذهن های روی کره زمین معمولاً آنقدر مملوء از ایده هستند که انجام وظایف روزانه را به کلی فراموش می کنند. از کسی که فکرش مشغول سرنوشت عالم است چه انتظاری دارید؟

۷- برای حل مسائل از روش های مبتکرانه استفاده می کنید

بیل گیتس می گوید: «شما باید اول چیزی را درک کنید تا بتوانید افزون بر آن را اختراع کنید.» این جمله سرنخ هایی از عملکرد ذهن مان به دست می دهد. برای خلاق بودن باید ماهیت چیزهایی که در پیرامون شما وجود دارد را درک کنید.

استفاده از روش های مبتکرانه برای حل مسائل در زندگی روزمره می تواند ناشی از بالا بودن هوش باشد و توانایی تفکر خلاقانه مثال بسیار خوبی برای آن است.

۸- بیشتر اوقات تأخیر دارید

احتمالش زیاد است که کسانی که همیشه دیر می رسند از هوش بالایی برخوردار باشند. کسانی که به ندرت می توانند برنامه های خود را تا زمان مقرر به اتمام برسانند، احتمالاً تفکر خلاقانه تری دارند و به طور کلی بسیار خوشبین اند.

۹- می توانید به خودتان و هوس هایتان نه بگویید

صبور بودن نه تنها یک ویژگی مثبت است بلکه از هوش بالا حکایت دارد. به عقیده ی دانشمندان، کسانی که می توانند گزینه های موجود را به دقت سبک سنگین و در برابر امیال آنی خود مقاومت کنند، از هوش بالاتری برخوردارند.

۱۰- باهوش بودن تان را قبول ندارید

چیزی به نام «اثر دانینگ کروگر» در روانشناسی وجود دارد که می گوید افراد کمتر ماهر معمولاً هوش خود را دست بالا می گیرند. اما افراد واقعاً قابل بیشتر اوقات توانایی های خود را کافی نمی دانند و سطح دانش خود را دست کم می گیرند.

پافشاری نابجا بر مدل T، اشتباه استراتژیک فورد

پافشاری نابجا بر مدل T، اشتباه استراتژیک فورد

اگرچه هنری فورد و مدل معروف او برای مدت ها به طور کامل بر بازار مسلط بود اما اصرار او برای تولید این مدل و بدون هیچگونه تغییری با وجود تغییر سلیقه بازار، اشتباهی استراتژیک محسوب شده و در نهایت باعث از دست رفتن تسلط او بر بازار به مدت ۷۰ سال شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در ادامه خلاصه کتاب "حلقه‌های طلایی برندهای موفق جهان" اثر ترجمه شده توسط رامین سیمع زاده به ادامه داستانی از فورد، یکی از شناخته‌ شده‌ترین کارخانجات خودروسازی در جهان، پرداخته می‌شود.

هنری فورد یکی از نوابغ صنعت جهان، مدل خودروهایش را به ترتیب حروف الفبا از A تا S نامگذاری کرد. این نامگذاری نشان دهنده روند پیشرفت ماشین‌ها بود. پیچیدگی بیشتر از همیشه، مقاوم‌تر، قابل اتکاتر و ارزان تر بودن روندی بود که در این خودروها قابل مشاهده بود. در نهایت این مدل‌ها منتهی به مدل T شد که در اول اکتبر سال ۱۹۰۸ میلادی رونمایی شد و برای دو دهه محصول مسلط و عمده دنیای خودروسازی بود.

به دلیل صرفه‌جویی‌های فورد در تولید که با خط مونتاژ سیار آغاز می‌شد، مدل T بازهم ارزان تر از قبل شد اما در حقیقت طراحی این خط تولید، ابتکار فورد نبود بلکه این ایده توسط افراد تیم او شامل "چارلز مورنسن"، "کلارتی اوربری" و "مسی هارولد ویلز" مطرح شد.

سهم فورد در این فرآیند، بینشی بود که تشخیص دهد این ایده عملی است. این شیوه در خطوط تولید فرعی آزموده شد و بعد در سال ۱۹۱۳ در خط تولید اصلی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل استفاده فورد از این ایده، تا قبل از سال ۱۹۱۴ کارخانه فورد رد هایلند پارک ایالت میشیگان هر ۹۳ دقیقه یک اتوموبیل مدل T تولید می‌کرد و این پیشرفت باعث شد علاوه بر افزایش دستمزد پایه کار به میزان ۲.۳۴ دلار، ساعات کاری را نیز از ۹ ساعت به هشت ساعت کاهش دهد و به هر کارگر بالای ۲۲ سال حداقل پنج دلار اضافه در روز پرداخت می‌شد که در واقع بابت سهمی از سود شرکت بود؛ فورد خودش بعدها از این اقدامات به عنوان رفاه سرمایه‌داری یاد کرد.

البته دلایل زیادی برای این اقدام به ظاهر نیکوکارانه فورد وجود دارد و آشکارترین آنها این بود که خط تولید و میزان انجام کار در این شرکت به حدی کسالت آور بود که درصد ترک کارخانه توسط کارگران به رقم باور نکردنی ۳۷ درصد رسیده بود و کمپانی مجبور بود به ناچار ۵۰ هزار و ۴۴۸ نفر را برای حفظ میانگین نیروی کاری خود استخدام کند. اعلام دستمزد پنج دلاری برای هر کارگر در روز آن‌قدر کارگران را به آن‌جا کشاند که کارخانه برای دور نگه داشتن آن‌ها مجبور به استفاده از شلنگ‌های آتش نشانی شد. همچنین پس از این افزایش حقوق نرخ ترک کارخانه توسط کارگران به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

با وجود تلاش فورد برای استخدام و نگه‌داری کارگران، اقدام او برای افزایش حقوق کارگران به پنج دلار در هر روز، به دید رقبایش خوش نیامد. وال استریت ژورنال در مقاله‌ای به این مسئله انتقاد کرد و گفت "این اقدام فورد دست کمی از یک جنایت اقتصادی ندارد."

اما با یک دید عمیق‌ می‌توان اینگونه دریافت که اقدام فورد برای افزایش حقوق کارگران در واقع ناشی از نبوغ او بوده است زیرا او حقوق کارگرانی را افزایش داده بود که در به حداقل رساندن هزینه تولید نقش موثری داشتند. همچنین این افزایش حقوق باعث می‌شد کارگران توانایی خرید اتوموبیل‌هایی که خود می‌ساختند را داشته باشند و این به معنی افزایش فروش محصولات این کارخانه بود.

هنری فورد همچنین تنها پایبند به ایالات متحده آمریکا نبود و تلاش می‌کرد در سایر کشورها نیز بازار خود را داشته باشد. در نتیجه تلاش‌های او و تیمش، شرکت فورد در کشورهایی مانند بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا و روسیه فعال بود و در هر شش قاره نمایندگی داشت و در نتیجه اقدامات او و تیمش احتمالا فورد شناخته شده ترین محصول در جهان بود.

او معتقد بود " دستانی که در اثر کار پینه بسته و پیر شده نشانه‌ای از تقوا است، در حالی که دستان صاف و سفید بانکدارها و سرمایه‌گذاران چندان جلب اعتماد نمی‌کند." اما هنری اعتقادات دیگری نیز داشت که چندان به این مورد شبیه نبود. او علاقه وافری به شوخی و مسخره کردن داشت که بیش از خنده‌دار بودن بی‌رحمانه بود. اقدامات او حتی باعث شد یکی از مدیران کارخانه استعفا دهد زیرا میز کار او را به توالت مردانه منتقل کرده بود.

اما جدا از اعتقادات هنری فورد، با بررسی دقیق فعالیت تولید کارخانه او می‌توان دریافت که او در زمان خودش بزرگترین پیشتاز تولید و زنجیره تامین بود. او در ادامه موفق شد با تاسیس کارخانه دیگری که ارزشی حدود ۵۱۳ میلیون دلار داشت، در هر ۴۰ ثانیه یک مدل T تولید کند.

چیزی که هنری فورد به طور موثر درک نمی‌کرد، بازار در حال تکامل اتوموبیل سازی بود. در نگاه او خودرو تنها وسیله‌ای برای جابه جایی محسوب می‌شد و شعارش برای مدل معروف T خود، این بود که می‌تواند شما را ببرد و برگرداند!

مسئله ای که آلفرد.پی.اسلون آن را درک کرد، او مجموعه به هم ریخته‌ای از کمپانی‌های خود را سامان داد و باعث شد انقلابی عظیم در صنعت خودروسازی رخ دهد. از دید او خودرو چیزی فراتر از یک وسیله برای جابه‌جایی بود؛ در واقع خودرو در واقع نشانه‌ای از شان و منزلت اجتماعی محسوب می‌شود.

ظهور دوباره جنرال موتورز با یک مدیریت جدید و نگرشی تازه باعث شد فورد در دردسر بیفتد. هنری فورد در حالی که اصطلاحا "مرغش یک پا داشت" از پذیرفتن تغییر، امتناع کرد و باعث شد جنرال موتورز کاملا بر بازار مسلط شود. اگرچه او در نهایت به تغییر، تن داد اما برای ۷۰ سال آینده، جنرال موتورز تسلط قاطعی بر صنعت اتوموبیل داشت.

درس‌های هنری فورد

همانطور که در خلاصه‌های قبلی نیز به آن اشاره شده است، مسیر موفقیت افراد می‌تواند درس‌های بسیاری برای دیگران داشته باشد. فورد نیز از این مسئله مستثنی نیست.

"استقامت" یکی از درس‌هایی است که می‌توان از او آموخت. فورد تنها مخترعی نبود که به دنبال حمله و نقل بدون اسب نوابغ استراتژی بود و ۳۰ سال از اولین مواجه او با غلتک بخار و ایده حمله و نقل بدون اسب تا زمان اولین عرضه مدل T طول کشید بنابراین او در به ثمر رساندن ایده خود استقامت داشت. در نتیجه اگر شما نیز ایده‌ای در سر دارید هرگز از انجام آن دلسرد نشوید.

خودت را نشان بده

اگرچه فورد علاقه زیادی به مسابقات اتوموبیل رانی نداشت اما اهمیت آن را در شهر درک و بنابراین اتوموبیل‌های مسابقه را طراحی کرد، همچنین وی شخصا رکورد سرعت ثبت می‌کرد و راننده‌ای را استخدام کرد که در سراسر کشور تبلیغ کند. تاجران هوشمند باید بدانند که پوشش‌های رسانه‌ای بعضی اوقات سریع‌ترین راه برای موفقیت و این امر اکنون بیش از همیشه درست است.

نقاط ضعف خود را بشناس

این مسئله از آنچه به نظر می‌رسد سخت‌تر است. فورد خود را شخصی مردمی می‌دید و به دلیل چاپلوسی‌های عمومی به این باور ترغیب می‌شد که نابغه‌ای جهانی است. اما نکته مهم این است که در مورد نوآوری‌های شخصی خودتان، به نحو بی ‌رحمانه‌ای منصف باشید و راه‌هایی برای جبران اشتباهات در صورت وجود بیابید.

گزارش و نقد و بررسی کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ

19 مهرماه 97، کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ توسط دو برگزار کننده در سالن اصلی مرکز همایش های برج میلاد با حضور تقریبی 1000 نفر شرکت کننده برگزار گردید. طبق رسالت همیشگی باشگاه موفقان به عنوان رسانه ی خبری رویداد های مهم کشور تصمیم داریم تا در این مطلب به نقد منصفانه این رویداد از زوایای مختلف بپردازیم:

گزارشی از کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ همراه نقد و بررسی

سخنرانان رویداد کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ

1. دکتر علی اکبر جلالی در خصوص تغییرات کسب و کاری ، دیجیتالی شدن ، آینده و زیرساخت های موجود صحبت کردند.

2. حمید سپیدنام استراتژی های اینستاگرام مارکتینگ رو مطرح کردند.

3. ماهان تیموری مختصری درباره هوش مالی و نکات آن صحبت کردند.

4. بهزاد پژومند راد در خصوص نوآوری در دیجیتال مارکتینگ ، روند تغییر بازاریابی و نقش دیجیتال مارکتینگ سخرانی کردند.

5. بهزاد حسین عباسی دبیر علمی رویداد درباره نکانی درباره دیجیتال مارکتینگ ارائه دادند.

6. محمد مهدی ربانی:درباره 7 ترند برتر دیجیتال مارکتینگ صحت کردند.

7. حمیدرضا محمودی: در خصوص وایرال مارکتینگ و المان های وایرال شدن ویدئو صحبت کردند.

پنل گفتگو کارآفرینان ملی:

1. مجید سیاری (مدیرعامل موسسه ماهان)

2. بهروز فروتن (بنیانگذار برند بهروز)

3. شاهین فاطمی (نوابغ استراتژی مدیرعامل و بنیانگذار چرم درسا)

در ابتدای این نقد لازم به ذکر است که به عنوان یک مرجع برگزاری و ناظر رویداد های مختلف کشور درک میکنیم که برگزاری اولین رویداد آن هم در این سطح، کاری بسیار دشوار و نیازمند هماهنگی های فراوانی است. اما از آن جا که رسالت ما بررسی دقیق رویداد ها است، بنابراین ممکن است این نقد برای برخی دلنشین و برای برخی ناخوشایند باشد. این مطلب بدون هیچ غرض ورزی و بدور از هرگونه جانبداری ارائه می شود.

این کنفرانس با هدف گردهم آوردن بزرگان فعال در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ با عنوان کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ایجاد شد و توانست مخاطبین نوابغ استراتژی زیادی را بخود جلب نماید تا از مطالب مفید آن استفاده نمایند. اما ابتدا قصد داریم بصورت کامل به نکات مثبت آن اشاره نماییم.

همانطور که قبلا اشاره شد، کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ در برج میلاد و در سالن اصلی که ظرفیت تقریبی 1600 نفر را دارد برگزار گردید و توانست جمعیت خوبی را با توجه به اینکه از طبقات فوقانی سالن استفاده نشده بود، پر کند و جمعیتی در حدود 1000 نفر در آن حضور یافتند و این یک نکته ی مثبت برای برگزاری اولین دور از این رویداد محسوب می شود. نکته ی مهم و مثبت بعدی این رویداد حضور برندهای معتبری بود که با گردهم آمدن، اعتبار این رویداد را چند برابر کردند. از جمله حضور برندهای ارزشمندی چون چرم درسا،موسسه علمی ماهان، اپلیکیشن بله و … . شاید گرد هم آمدن این برند ها در یک روز کار ساده ای نباشد که برگزار کنندگان آن بخوبی از پس آن برآمدن. ضمن اینکه موسسه ماهان به عنوان ناظر علمی رویداد در آن حضور داشتند.

از دیگر نکات مثبت رویداد حضور افراد برجسته اما نه کاملا مرتبط به عنوان سخنران در کنفرانس بود که توانستند نکات ارزنده ای را ارئه دهند. البته این رویداد حواشی فراوانی داشت و یکی از نکاتی که منتقدین به آن اشاره داشتند، ارائه ی نه چندان مناسب سخنرانان بود. اما نکته ی اصلی که دیده نشد، سنجش علمی افراد شرکت کننده بود که توسط منتقدین دیده نشد و صرفا نقد مغرضانه به نظر می رسد که از نظر ما در برخی موارد مردود بوده است. البته نظر منتقدین همواره قابل بررسی و قابل احترام است که ما به هیچ عنوان به صحت و سقم آن کاری نداشته و صرفا برداشت خود را با توجه به حضور کامل کارشناسان در رویداد ارائه می دهیم.

از دیگر نکات مثبتی که می توان اشاره داشت، نظم ابتدایی رویداد بود که آغازی تقریبا به موقع داشت و کمتر دیده می شود که رویدادی با حضور تقریبا 1000 نفر در زمان اعلام شده آغاز شود و تنها دقایقی کوتاه تاخیر داشته باشد و همینطور با شروع برنامه تیزر های مختلفی پخش شد که هم اطلاعاتی در خصوص رویداد به مخاطبین داد و هم با حامیان بیشتر آشنا می شدند. نکته ی دیگری که رعایت شده بود استفاده از مجری توانمند، محمدرضا حسینیان بود که تسلط کافی در اجرا نوابغ استراتژی داشته و همینطور استفاده از کادر تشریفاتی که البته ضعف هایی نیز وجود داشت که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

آخرین نکته ی مثبت اولین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ از نظر کارشناسان ما حضور کارآفرینان ملی در پنل انتهایی برنامه بود که توازن مناسبی میان کسب و کار های دیجیتالی و سنتی برقرار کرده بود.

و اما می رسیم به نکاتی که شاید بهتر باشد برگزار کنندگان کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ با بررسی و تقویت آن ها رویدادی مناسب تر و با کیفیت تری را برگزار نمایند. همانطور که پیشتر گفته شد، باشگاه موفقان با برگزاری بیش از 50 رویداد از سال 93 تا کنون و همینطور حضور در بیش از 200 رویداد مهم کشوری، نگاهی کاملا منصفانه به عملکرد تمام برگزار کنندگان کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ خواهد داشت.

زمان پذیرش این رویداد در حدود ساعت 8 صبح و زمان آغاز آن ساعت 9 صبح اعلام شده بود که با توجه به بلیت فروشی های مستقیم و غیر مستقیم، کمی در پذیرش شرکت کنندگان بی دقتی شد که اگر از ابتدا برگزار کنندگان تنها از یک مرجع همچون سایت ایوند و یا از طریق صفحات فرود اختصاصی خودشان اقدارم به بلیت فروشی می کردند، طبیعتا با ابزاری که در اختیارشان وجود داشت می توانستند پذیرش راحت تر و بی دردسر تری داشته باشند و در وقت مراجعین صرفه جویی بیشتری نمایند. اما این رویداد از مراجع مختلفی بلیت فروشی داشت. بصورت مستقیم از طریق برگزار کنندگان، از طریق سایت ایوند، از طریق سایت ایران کنسرت و از طریق دعوت دوستان که این عدم ثبت دقیق شرکت کنندگان و تهیه لیست منظم باعث کدورت برخی شرکت کنندگان در ابتدای صبح شد. پیشنهاد دیگری که می توان به برگزار کنندگان داشت، با توجه به اینکه پذیرش در ساعات اولیه صبح انجام گرفت بهتر بود که از شرکت کنندگان پذیرایی اولیه ای صورت بگیرد.

اما نکته ی قابل تامل دیگری که مجموعه ی باشگاه موفقان را نیز ناراحت کرد، عدم اختصاص کارت ورودی به شرکت کنندگان به خصوص مهمانان ویژه VIP بود تا برای مسئولین اداره کننده سالن ایجاد ابهام نشود که مهمانان رابه درستی تفکیک و در هنگام انتخاب صندلی و یا پذیرایی VIP آنها را راهنمایی کنند. همینطور برگزار کننده می توانست با ارائه ی پکیج رویداد در هنگام ورود که شامل کنداکتور، برگه های نظرسنجی، برگه های نوشتن و خودکار می بود شرکت کنندگان را بیشتر در مسیر برگزاری رویداد هدایت می کرد. همچنین با جمع آوری نظرات شرکت کنندگان و ارزیابی نظراتشان می توانستند تاثیرات بهتری در رویدادی بعدی اشان بگذارند.

اما اتفاق جالبی که برای این همایش افتاد حضور 2 مجری بر روی صحنه بود. حضور آقای حسینیان مجری توانمند و آقای سروری مجری حوزه ی فناوری که مشخص نبود مجری اصلی چه شخصی است و گاها حضور هر 2 مجری برای اجرا و اطلاع رسانی بخش های مختلف برای شرکت کنندگان تعجب آور و گاها به دلیل قطع صحبت های یکدیگر آزاردهنده بود. و اینکه مدیریت سخنرانان و زمان بندی درست برای آنها انجام نپذیرفت و برخی سخنرانان به سرعت سخنرانی می کردند و برخی به دلیل کمبود وقت گذر می کردند.

یکی دیگر از مسائلی که منتقدان و رسانه ها را در خصوص کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ درگیر کرد، انتخاب و چینش سخنرانان با توجه به انتخاب نام رویداد و استفاده از کلمه ی نوابغ بود که البته این موضوع از زوایای مختلف قابل بررسی بودند. برخی حمید سپیدنام و ماهان تیموری را به عنوان نابغه قبول نداشتند و برخی آن ها را به عنوان افراد موفق در حوزه ی شبکه های اجتماعی می پذیرفتند. اما با توجه به اینکه روند کلی رویداد و خروجی نهایی آن واضح و مشخص نبود، حضور آن ها قابل توجیه بوده است. چرا که آن ها موفقیت های زیادی را با استفاده از ابزار های دیجیتال بدست آورده بودند و می توانستند نکاتی را انتقال دهند. پس نمی شود به این موضوع چندان ایراد گرفت مگر آنکه شرکت کنندگان رویداد را فقط افراد متخصص در حوزه ی بازاریابی دیجیتالی قلمداد کنیم.

یکی دیگر از اتفاقاتی که باعث شد سالن همایش در ساعات پایانی تقریبا خالی شود، اشتباه مجری در اعلام زمان استراحت هنگام اجرای پنل ها بود که متاسفانه این بخش از رویداد جمعیت حدودی 300 نفر را درخود داشت. درصوتی که در آغاز همایش جمعیت حدودی 1000 نفر شرکت داشتند که وجود کانداکتور مناسب و هماهنگی بهتر از قبل، می توانست این روند را بهبود بخشد.

طبق صحبت با برخی از شرکت کنندگان اولین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ ، آنها از برگزاری رویداد و اجرای سخنرانان رضایت خوبی داشتند. اما متاسفانه از نحوه ی پذیرایی و انتظار در صف های طولانی برای یک لیوان نسکافه و چای آن هم در برج میلاد و کنفرانس در این استاندارد بسیار ناراضی به نظر می رسیدند. همینطور پذیرایی در بخش VIP نیز با توجه به سطح برگزاری می توانست بهتر باشد و شاید مجموعا در این بخش نمره ی 50 از 100 نمره ی عادلانه ای باشد.

در پایان و به عنوان جمع بندی نهایی می توان گفت که هرچند برگزاری رویداد هایی ازین دست و هماهنگی با سخنرانان و مهمانان کار بسیار دشواری است، برگزار کننده ی محترم توانست موفقیت خوبی در جذب شرکت کنندگان داشته باشد اما می تواند با هماهنگی های بهتر با شرکای برگزار کننده رویداد در تیم تشریفات رویداد های منظم تر و باکیفیت تر را برگزار نماید. در پایان با توجه به تحلیل های انجام شده و نقطه نظرات، باشگاه موفقان نمره ی 60 از 100 را به اولین کنفرانس نوابغ دجیتال مارکتینگ می دهد.

کتاب استراتژی نبوغ مهارتهای ذهنی 3 از رابرت دیلتز

در این مقاله قصد داریم به معرفی کتاب استراتژی نبوغ مهارتهای ذهنی 3 با نویسندگی رابرت دیلتز و مترجمی پویا امامی کردکندی از انتشارات : پندار تابان بپردازیم.

در ادامه بخش هایی از کتاب استراتژی نبوغ مهارتهای ذهنی 3 را با هم مطالعه می کنیم.

ایا با زبان می توان بیماریهای روانی یا حتی جسمی را درمان کرد؟ اساس مصاحبه های درمانی فروید در برابر هیستری و روان پریشی چه بود؟ در مواجهه با مسائل روزانه یا کمک به مردم برای تغییر باورهای محدود کننده، چگونه این روش می تواند کمک کند؟ آیا برای فردی عادی نیز میسر است که مخترعی مانند داوینچی شود؟

این سوالات و بسیاری دیگر از این قبیل، در این کتاب بررسی و پاسخ داده می شوند. رابرت دیلتز توسعه دهنده، مدرس و نویسنده ی کتاب های ان ال پیNLP، استراتژی شناختی زیگموند فروید، لئوناردو داوینچی و نیکولا تسلا را مطالعه کرده است تا از استراتژی بی نظیر درمان و تغییر و خلاقیت پرده بردارد.

این پژوهش جذاب در ذهن این سه انسان استثنایی از شگردهایی پرده برداری می کند که با آنها قادر بودند زیرساخت ذهن، طبیعت و آینده را بررسی و کشف کنند و با انجام آن دنیای امروز را تغییر داده اند.

مقدمه کتاب

عنوان این سری کتاب ها مهارت های ذهنی است؛ اما به یقین کارهای انجام شده در آنها بیشتر درباره ی معرفت است تا نبوغ. مطالعه ی مهارتهای ذهنی میل شخصی نوابغ استراتژی بود، آرزویی برای معرفت که تقریبا دوازده سال پیش پدیدار شد، زمانی که برای نخستین بار با برنامه ریزی عصبی- زبانی آشنا شدم. این آرزو نه تنها معرفت ذهن بود، تمنایی برای معرفت طبیعت، معرفت بدن، معرفت تخیل و معرفت قلب هم بود.

معتقدم، تعالی حاصل پایبندی مصرانه ی فرد به دیدگاه خاص خودش است. برای خوب بودن در چیزی ابتدا باید ارتباطی درونی با دیدگاه و تمرکز خود داشت. این ارتباط روشی بسیار مهم برای یادگیری و رشد است؛ اما لزوما خردمندانه نیست. در واقع، بعضی مواقع این ارتباط انعکاسی ناسازگار تولید می کند

نبوغ از تلاشی مشتاقانه برای یکپارچه سازی چشم اندازهای متفاوت به وجود می آید. برونسکی نویسنده ی کتاب عروج انسان بیان می کند: «نابغه کسی است که دو ایده ی بزرگ داشته باشد.» کار نابغه تلاش برای یکپارچه سازی آن دو ایده است. هر گاه شخصی در چندین حوزه ی مختلف خبره شود، می تواند آنها را با یکدیگر هم راستا کند در این زمان، شخص به نبوغ دست پیدا می کند. ساختارهای عمیق ایده ها با جمع چشم اندازهای مختلف پدیدار می شوند. هسته ی اساسی نبوغ، کشف زیرساخت موجود در اعماق ظواهر گوناگون و مختلف است.

معرفت از تلاشی بی شائبه برای درک چشم اندازهای متفاوت به صورت دائم حاصل میشود از آنجا که جهان مدام در حال تغییر است، نمی توان فردا به پاسخ های دیروز اعتماد کرد معرفت چیزی نیست که شخص انجام دهد یا چیزی نیست که شخص به دست آورد، بلکه چیزی است که شخص در مسیر خودش در آن قرار میگیرد

به قول گری گوری بتسون انسان شناس

” معرفت نشستن با یکدیگر و بحث صادقانه روی تفاوتها بدون تلاش برای تغییر آنهاست.”

تلاش برای تغییر ذهیت شخصی دیگر از جهان، نیاز به قضاوت آن ذهنیت دارد. هیچ شخصی به اندازه ای عالم نیست که بتواند ذهنیت درست را تشخیص دهد یا بتواند تمام نظام های تو در توی نظام های دیگر را درک کند که ممکن است از رفتار شخص متاثر شوند، معرفت و تغییرات سازگاری، حاصل اکتشاف، خلاقیت ، پیشنهاد انتخابهایی دیگر است که از توسعه ی مداوم نقشه ی ذهنی فرد از جهان به کمک موارد زیر به دست می آید:

۱. درک تمام چشم اندازهای مرتبط با سامانه ی مورد تعامل؛

۲. درک و تنظیم تمام سطوح تجربه ی مرتبط با سامانه ی مورد تعامل

۳. توجه به تمام چارچوب های زمانی لازم برای ایجاد تغییری سازگار با سامانه ی مورد تعامل

نوایع در این مطالعه، علاوه بر این که ایده های جالب با فناوری جدیدی در اختیار قرار می دهند، در گسترش نقشه ی ذهنی انسان از جهان به شیوه ای که در موارد فوق بیان شد نیز تأثیر دارند. دوجلد نوابغ استراتژی پیشین مهارتهای ذهنی، استراتژی شناختی و فرایندهای تفکر پنج شخصیت مهم یعنی ارسطو، شرلوک هولمز سر آرتور کانان دويل، والت دیزنی، ولفگان آمادوز موتسارت و آلبرت اینشتین را که هر کدام نوعی نابغه بودند بررسی کرد.

سه شخصیتی که در این جلد مطالعه می شوند به زیگموند فروید، لئوناردو داوینچی و نیکولا تسلا به همان اندازه جالب هستند. به هر حال، این کتاب بیوگرافی افراد نیست، بلکه روی رفتارها و کار کردهای خاصی از افراد به منظور مطالعه ی آنها تمرکز دارد. هدف این کتاب بررسی تفکر آن ها و بسیار محم تر از آن مطالعه ی ساختار عمیق زیربنای تفکر ، نظریه ها و اختراع های آن هاست.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا