فارکس در افغانستان

گروه تلگرامی فارکس

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

بازگشت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال قبل از صدور حکم با تلاش دادگستری تهران

بازگشت ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال قبل از صدور حکم با تلاش دادگستری تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است، جزییات اقدام مهم دستگاه قضایی در کمک به دولت و وصول مطالبات بانک‌ها از ابربدهکاران را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در قبل از ارسال پرونده‌های بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول می‌شود، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.

وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال می کنیم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفاده‌های شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.

القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال می کنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.

وی با بیان اینکه در درطول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیت‌المال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشته‌ایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشته‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادارسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.

وی در ادامه به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.

القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پرونده‌های آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پرونده‌ها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادارسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.

وی در ادامه به برخی از این پرونده‌ها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکت های آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکت‌های پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکت‌های آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز گروه تلگرامی فارکس یکی از شرکت‌های این گروه برای بانک شهر وصول شد.

القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکت های آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.

وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموعه بدهی‌هایی که طی این چندماه اخیر، علیرغم طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد گروه تلگرامی فارکس و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.

القاصی تاکید کرد: این اقدام بلحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.

وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است، چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت می‌کند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاش‌ها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد. امیدواریم در ماه های آتی نیز گزارش‌های خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم..

رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده‌ جرایم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آن‌ها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه می‌کنیم داوطلبانه بدهی‌هایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت انها حائز اهمیت است و موجب می شود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرفنظر کند و بار مسئولیت سبک‌تر می شود.

Fibo Group

در صورت جلب مشتری به شبکه ی بازرگانی ما، می توانید صاحب دریافت پاداش مداوم ماهیانه از سوی فیبوگروپ شوید. همین طور افزایش تعداد شرکای جلب شده، رشد حجم معاملاتشان و سرعت یافتن انجام عملیات تجاری به دست مجموعه ی بازرگانی شبکه ی شما، سبب افزایش نرخ پاداش ماهیانه ی تان خواهد شد.

دریافت پاداش مداوم ماهیانه از سوی فیبوگروپ به حساب جاری شما، تنها در صورت بروز گروه تلگرامی فارکس فعالیت های مداوم معاملاتی شرکای جدید شبکه ی تان امکان پذیر می باشد و ربط مستقیمی با میزان و یا نبود سود حساب جاری معاملات اعضای شبکه ی شما ندارد. ضمانت ما مبنی بر پرداخت به موقع، کامل و نا محدود مبلغ پاداش ماهیانه شرکای فیبوگروپ می باشد. در صورت میل شما به منظور افزایش درآمد موجود، می توانید با استفاده از مقیاس بهره وری پیشرو، سود معاملات خود را به سطحی بالاتر ارتقاء بدهید.

لازم نیست که شما به عنوان یک شخص حقوقی فعالیت نمایید یا دفتری با پرسنل کارمندان داشته باشید. تحصیلات و سوابق کاری و محل اقامت شما برای ما اهمیتی ندارد. همچنین نیازی به انجام سرمایه گروه تلگرامی فارکس گذاری اولیه از طرف شما ندارد. تنها کافی است رایانه ایی متصل به اینترنت را داشته باشید.

آیا شما با بازار فارکس آشنا هستید، دارای مهارتهای بازاریابی و فروش هستید و سایت خود را دارید؟

همین ها کافی است برای اینکه شریک شرکت FIBO Group

شما به عنوان شریک یکی از معتبرترین بازیگران در بازار تجارت فرابورسی الکترونیکی می شوید که معروف به شهرت بی عیب و نقص خود است.

تجربۀ چندین ساله در این زمینه باعث شده که ما قادر هستیم خدماتی را در سطح بالای مطابق با استانداردهای موجود در زمینۀ مالی ارائه نماییم.

ما همواره آمادگی داریم جهت طراحی ریزی سیاست تبلیغاتی و بازاریابی با شما همکاری نماییم. در اختیار همۀ عاملین IB مطالب اطلاعاتی، خبری و تحلیلی جهت اجرای برنامه های تبلیغاتی موثر ارائه می شوند.

 • معاملات از طریق مرورگر وب
 • تطابق با تمام سیستمهای عامل (از جمله Windows، Mac Os، Linux)
 • معامله کردن با یک کلیک (One Click Trading)
 • تاریخچۀ معاملات تجاری
 • 30 اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال
 • شکلهای گرافیکی (خطوط، فلشها، متن ها و علایم متنی)
 • انجام همۀ انواع معاملات تجاری
 • نرخ ها به صورت زنده از طریق Market Watch
 • 9 قالب زمانی

وب ترمینال یکی از محبوبترین پلتفرم تجاری MetaTrader 4 از MetaQuotes - راحت در تجارت آنلاین

MetaTrader 4 یکی از معروفترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای فارکس و CFD محسوب می شود. سادگی و راحتی کار با این پلتفرم توسط ده ها هزار معامله گر شناخته شده است .

در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MQL ( MetaQuotes Language 4 ) پیاده سازی شده است که بوسیلۀ آن هر معامله گر می تواند نسبت به طراحی اندیکاتور ها و مشاوران خود بپردازند و همچنین آزمایشگر استراتژی ها را ایجاد کند که توسط آن می توان بر اساس داده های تاریخی استراتژی های معاملاتی را آزمایش دهد.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به به صورت کاملاً رایگان در رایانۀ شما ارائه شده است.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به به صورت کاملاً رایگان در دستگاه آندروید شما ارائه شده است.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به صورت کاملاً رایگان در دستگاه iPhone یا iPad شما ارائه شده است.

پلتفرم cTrader با استفاده از تکنولوژی NDD (No Dealing Desk ) هم برای گروه تلگرامی فارکس معامله گران حرفه ای و هم برای تازه واردان امکان دسترسی به بازارهای ارزی را فراهم می نماید. بوسیلۀ این پلتفرم شما می توانید به طور مستقیم و بلاواسطه در فضای تجاری پر جنب و جوش به تعامللات با بانک های جهانی وارد شوید.

به علت سادگی تنظیمات سرور پروکسی شما به موانع و ممنوعات دولتی و خصوصی فاعق آمده، امکان برقراری اتصال در هر مکانی را به دست می آورید. در پلتفرم از 14 زبان مختلف پشتیبانی می شود.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به به صورت کاملاً رایگان در رایانۀ شما ارائه شده است.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به به صورت کاملاً رایگان در دستگاه آندروید شما ارائه شده است.

یکی از محبوبترین پلتفرم های تجارت در بازار Forex الان به صورت کاملاً رایگان در دستگاه iPhone یا iPad شما ارائه شده است.

اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

رباتی برای برقراری ارتباط بین کانال تلگرام و متاتریدر برای انجام معامله

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

شرح پروژه:

رباتی میخوام که سیگنال های فارکس را که معمولا به فرمت خاصی در کانال های سیگنال دهی در تلگرام درج میشود را در متاتریدر اجرا کند. البته نمونه های خارجی هم دارد این اکسپرت ولی من میخوام مخصوص خودم داشته باشم.

سایر جزییات

 • کارفرما: کاربر216367
 • کد پروژه: 174710
 • حداقل قیمت: 300,000 تومان
 • حداکثر قیمت: 750,000 تومان
 • مهلت: 10 روز
 • تعداد مشاهده: 586
 • وضعیت مناقصه: بسته

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

 • ثبت درخواست
 • دیده شدن توسط مجریان
 • ارسال پیشنهاد برای شما
 • انتخاب بهترین پیشنهاد
 • گروگذاری وجه از سوی شما
 • تحویل کار از سوی مجری
 • آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن گروه تلگرامی فارکس گروه تلگرامی فارکس ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

 • نرم افزار برقراری ارتباط سیستم فروش با دستگاه POS

من یک برنامه فروش (تحت وب با معماری MVC) برای محل کارم نوشتم حالا می خواهم از قسمت پرداخت وجه مبلغ فاکتور به دستگاه POS متصل به کلاینت ارسال بشه و خریدار کارت بکشه و رمز بزنه مبلغ ا

پروژه شبکه در مورد ارتباط چندین کامپیوتر داخل یک شرکت و برقراری امنیت آنها

سه پروژه که برای یه شرکت نوشته بشه در زمینه همین چیزایی که عرض کردم

پروژه با پروتئوس انجام شود ..مربوط به رشته برق الکترونیک است .نمونه پروژه-ابتدا بخش توضیحات را تکمیل و اگر ماژول اضافی در پروژه دارید در مورد عملک

یک سایت نوشته شده و آماده بهره برداری داریم و یک بانک اطلاعاتی . هدف اضافه کردن و ارتباط دادن بانک است به برنامه ایی که با asp نوشته شده است.

متاسفانه طراح قبلی سایت بدلیل

به دنبال رباتی برای خرید سرخطی در بازار سهام هستم. رباتی که بتواند در ۸:۳۰ صبح در هر ثانیه چند اردر خرید بفرستد.

قابلیت تعیین تعداد زیادی کانال به عنوان مبدا
حذف نام صاحب مطلب
نداشتن محدودیت در تعداد پیام های فوروارد شده

برقراری ارتباط با سرور الستیکس با ASP.net core3 زبان C# (مشاهده لاگ تماس ها ، برقراری تماس ، انتقال تماس ، ایجاد سابقه تماس)

ما یک سرور الستیکس داریم (لینوکسی) و سیستمی در شبکه وجود دارد که

سلام پروزال طرح بررسی شود

سلام سایت ما خطای

خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده

این خطا بعد از انتقال به یک هاست دیگر ایحاد شده

فایل wp-config رو هم بررسی کردم با نام دیتابیس مطابقت دارد

سلام . یک کانال تلگرام هست که اختصاصیه . برای ما هم نیست . (با عنوان کانال 1 صداش کنیم ) -

ما میخواهیم به صورت اتوماتیک پیام های دریافتی و پستها از کانال شماره 1 به داخل کان

سلام. به یک ربات احتیاج دارم که سیگنال های کانال های تلگرام را بخواند و در متاتریدر اجرا کند

برقراری ارتباط اسکریپت php باا سایت فراز اس ام اس

سلام نیاز به ثبت نام با شماره تلفن در سایت دارم و فراموش کردن پسورد سایت با زبان php بوده نیازه به تغییرات کوچیک تو قالب دارم مرتب سازی قالب هم نیازه فراز اس ام گروه تلگرامی فارکس اس

این اسکریپت قرار نیست یک پکیج کامل برای مسنجر باشه!

قسمت های زیادی از این مسنجر نوشته شده است و فقط برای آپدیت real-time پیغام های رد و بدل شده نیاز داریم یک ارتباط دوطرفه با کاربر گروه تلگرامی فارکس و سرور د

رباتی میخوام که سیگنال های ارز دیجیتال که معمولا به فرمت خاصی در کانال های سیگنال دهی در تلگرام درج میشود را در صرافی کوکویین و باینانس با رعایت حد ضرر محرک،دادن خروجی و‌ورودی،استاپ لاس،حجم معین،اور

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا