تجارت فارکس

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD

دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 2.1121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.23 درصدی یا 0.0049 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 2.1121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.23 درصدی یا 0.0049 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 2.1121 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.23 درصدی یا 0.0049 ریال دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی برابر است با 2.1121 ریال که در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.147331 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.23 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.23 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، کاهش 0.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 2.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، افزایش 4.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، افزایش 25.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، افزایش 2.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / لیتاس لیتوانی ، 0 درصد داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD/USD و USD/CHF تاثیر می گذارد

ارزش طلا جواهرات چه طور بر جفت ارزهای AUD/USD ( دلار استرالیا به دلار ایالات متحده ) و USD/CHF ( دلار ایالات متحده به فرانک سوییس ) تاثیر میگذارد
قبلی از این که بخواهیم درباره‌ی روابطی که دربین طلا و جواهرات و جفت ارزهایی که در بازار مبادله می گردند , وارد جزئییات شویم اذن بدهید تا اشاره کنیم به این که دلار ایالات متحده و طلا جواهرات بهنیکی با نیز ترکیب نمیشوند ( واگرایی ) .

معمولاً هر وقت که دلار در جهت بالا حرکت می‌کند یا این که قدرتمند می شود طلا و جواهرات افت مینماید و برعکس ; منطق سنتی که پشت این داستان جای‌دارد این است که زمانی اقتصاد ضعیف می شود و روزهای خوشی را سپری نمی‌کند , سرمایه گذاران به طلا جواهرات روی می‌آورند ; چون خلاف بقیه داراییها , طلا و جواهرات بها ذاتی خویش را مراقبت می نماید و مدام بصورت ارگانیک درخشنده است .
/

طلا و جفت ارز AUD/USD(دلار استرالیا / دلار آمریکا)

این روزها رابطه معکوس یا واگرایی میان دلار آمریکا و طلا همچنان باقیست;اگرچه اندکی این رابطه در گذشته دچار تغییر شده است;وقتی که مشکلی در اقتصاد آمریکا و یا جفت ارزهای اصلی که با این ارز در ارتباط هستند وجود داشته باشد;معمولاً سرمایه گذاران منتظر درست شدن اوضاع نمی شوند و به سراغ طلا می روند; معمولاً برگشتها وقتی اتفاق میفتند که نشانه های برگشت در هر دو نمودار طلا و دلار اتفاق بیفتد و تقریباً همزمان این مسئله رخ خواهد داد;به نمودار جالبی که در زیر برای شما تهیه شده توجه کنید.

این نمودار مقایسه نمودار طلا در مقابل جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ می باشد; همانطور که مشاهده میکنید به دلیل واگرایی میان طلا و دلار آمریکا این دو نمودار با یکدیگر همگرایی پیدا کرده اند و به زیبایی تقریباً همانند یکدیگر حرکت نموده اند.

در حال حاضر استرالیا سومین دارنده معادن طلا در جهان است ;بدین معنیکه سالانه معادل ۵ میلیارد دلار آمریکا از طلا درآمد دارد;پس طلا با این جفت ارز یک همگرایی مثبت دارد; وقتی که طلا رشد میکند این جفت ارز هم صعودی می شود و برعکس; بطور تاریخی این جفت ارز حدوداً ۸۰% با قیمت طلا همگرایی دارد و از آن اثر میگیرد.

طلا و جواهرات و جفت ارز USD/CHF ( دلار ایالات متحده / فرانک سوییس )

به نمودار زیر اعتنا فرمایید ; این نمودار مقایسه طلا جواهرات با جفت ارز USD/CHF یعنی دلار ایالات متحده به فرانک سوییس مابین سال های ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ هست ; با اعتنا به این که دلار ارز با اهمیتاست دقت نمائید که چطور این دو نمودار واگرایی دارند .

آن سوی هفت دریا , پول قانونی سرزمین سوییس یعنی فرانک سوییس نیز رابطه دوچندان قادر با طلا و جواهرات دارد ; دلار ایالات متحده را تحت عنوان ارز اصلی استفاده نمایید و می‌بینید که‌اینجفت ارز هنگامی به قله می‌رسد که ارزش طلا و جواهرات در کف است و بالعکس ; برعکس استرالیا , مرز و بوم سوییس معادن طلا جواهرات ندارد و یا این که خالق طلا و جواهرات نیست .

بلکه دلیل این وابستگی این است که پشتوانه بیشتر از ۲۵% پول این کشور طلا می باشد و این باعث وابستگی شدید پول این کشور به قیمت طلا میباشد; به این دلیل است که رابطه معکوس این جفت ارز با طلا به وجود می آید زیرا با افت قیمت طلا ; به دلیل ضعیف شدن فرانک در واقع دلار نسبت به فرانک سوییس قدرتمند میشود و به اوج میرسد و بالعکس.

سخن مترجم

در این مقاله سعی بر این شد تا ارتباط مستقیم و معکوس طلا با دو جفت ارز اصلی مورد بررسی قرار بگیرد; خیلی خوب است اگر خودتان پای چارت بنشینید و نقاطی که طلا و این جفت ارزها به عنوان پیوت ساخته اند را بررسی کنید و ببینید نشانه های برگشت ابتدا در کدامیک ظاهر شده است; طلا یا جفت ارز؟ در ادامه این سری مقاله ها سعی می شود ارتباط نفت با جفت ارزهایی که به آن مربوط هستند مورد بررسی قرار گیرد.

اینگونه مساله به داد و ستد گر بازارهای جهانی دست بازتری برای خرید و فروش می‌دهد و توان گزینش بیشتری خواهد داشت ; مثلاً خیلی از خرید و فروش گران به دلیل اسپرد بالای طلا و جواهرات , عشق و علاقه ای به داد و ستد این فلز با ارزش ندارند اما با بررسی پروسه حرکتی آن میتوانند در جفت ارزی که با آن واگرایی یا این که همگرایی داراست وارد شوند و یا این که هر دو مورد .

طلا چگونه روی AUD / USD و USD / CHF تاثیر می گذارد

هنگامی که دلار افزایش می یابد طلا سقوط می کند و بالعکس

طلا چگونه روی AUD / USD و USD / CHF تاثیر می گذارد.

قبل از اینکه رابطه بین عروسک ها و طلا را توضیح دهیم، ابتدا توجه داشته باشید که دلار و طلا در ایالات متحده به صورت یک کالای دائمی ارائه نمی شوند.

معمولا هنگامی که دلار افزایش می یابد، طلا سقوط می کند و بالعکس.

طلا استراتژیهای معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت pdf بهترین استراتژی معاملاتی

منطق سنتی در اینجا این است که در طول ناآرامی های اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل دارند که قیمت دلار را به نفع طلا کاهش داده باشند.

بر خلاف دارایی های دیگر، طلا ارزش ذاتی خود را حفظ می کند ، چرا که ارزشش و درخشندگی اش ذاتی است!

طلا و AUD / USD

امروزه رابطه معکوس بین Greenback و طلا هنوز باقی مانده است، گرچه پویایی پشت آن تا حدودی تغییر کرده است.

از آنجا که درخواست برای دلاری که ارز نجات هنده است وجود دارد، هر زمان که مشکل اقتصادی در ایالات متحده و یا در سراسر جهان وجود دارد، سرمایه گذاران اغلب ترجیح می دهند به Greenback بازگردنند.

معکوس زمانی اتفاق می افتد که علائم رشد وجود دارد.

نگاهی به این نمودار بسیار جذاب بیاندازید:

در حال حاضر استرالیا سومین رده از نظر بزرگترین معدنچی طلا می باشد …این بدان معنی است سومین تولید کننده طلا در جهان است که هر ساله حدود 5 میلیارد دلار ارزش گنجینه زرد را در اختیار دارد.

طلا با AUD / USD همبستگی مثبت دارد.

هنگامی که طلا افزایش می یابد، AUD / USD بالا می رود. هنگامی که طلا پایین می اید، AUD / USD کاهش می یابد.

از لحاظ تاریخی، AUD / USD همبستگی بسیار زیادی با قیمت طلا داشته است.

متقاعد نشده؟ یکی دیگر از این موارد در این جا ذکر شده است:

طلا و USD / CHF

در سراسر هفت دریا، پول سوئیس، فرانک سوئیس، دارای پیوند قوی با طلا است. با استفاده از دلار به عنوان ارز پایه، دلار / CHF معمولا هنگامی که قیمت طلا در حال افزایش است، صعود می کند.

برعکس، هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، این جفت ارز کاهش می یابد.

بر خلاف دلار استرالیا، دلیل اینکه فرانک سوئیس همراه با طلا حرکت می کند، به دلیل آن است که بیش از 25 درصد پول سوئیس توسط ذخایر طلا حمایت می شود.

طلا همبستگی منفی با USD / CHF دارد.

هنگامی که طلا افزایش می یابد، USD / CHF کاهش می یابد. هنگامی که طلا پایین می اید، USD / CHF بالا می رود.

آیا این عالی نیست؟

رابطه بین طلا و ارزهای اصلی تنها یکی از بسیاری مشکلاتی است که ما با آن مقابله خواهیم کرد. خواندن را ادامه دهید.

همبستگی قیمت کامودیتی ها و جفت ارزها در فارکس

مجله افیکس کار: مدت هاست که معامله گران حرفه ای فارکس می دانند که برای معاملات موفق جفت ارزها باید بازار کامودیتی ها را زیرنظر بگیرند.

ارزها تحت تأثیر عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضا ، سیاست های مالی و پولی ، نرخ های بهره بانکی ، رشد اقتصادی کشورها و سیاست های ژئوپولیتیک بالا و پایین می شوند.

از آنجا که رشد اقتصادی و صادرات ارتباط مستقیمی با صنعت داخلی یک کشور دارد ، طبیعی است که برخی از ارزها با قیمت کالاها یا کامودیتی ها ارتباط زیادی داشته باشند. سه ارز اصلی که بیشترین همبستگی را با بازار کامودیتی دارند دلار استرالیا ، دلار کانادا و دلار نیوزلند هستند.

ارزهای دیگری که تحت تأثیر قیمت کالاها قرار دارند اما همبستگی ضعیف تری نسبت به سه مورد فوق دارند ، فرانک سوئیس و ین ژاپن است. دانستن اینکه کدام ارز با چه کالایی در ارتباط است می تواند به شما کمک کند تا حرکات خاصی از بازار را درک و پیش بینی کنید. در اینجا ارزهای مرتبط با نفت و طلا و مس را بررسی می کنیم و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید از این اطلاعات در معاملات خود استفاده کنید.

  • مطالعه بیشتر :نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

همبستگی نفت و دلار کانادا USD/CAD

سوخت و خصوصا نفت یکی از کالاهای اساسی جهان است. حداقل در حال حاضر ، بیشتر مردم در کشورهای پیشرفته نمی توانند بدون آن زندگی کنند.

کانادا به عنوان یک صادر کننده خالص نفت ، به دلیل کاهش قیمت نفت به شدت آسیب دیده است ، در حالی که ژاپن – وارد کننده اصلی خالص نفت – تمایل دارد که از افت نفت بهره مند شود.

به صورت روزمره ، ممکن است همبستگی بین نفت و دلار کانادا از بین برود ، اما در دراز مدت این رابطه قوی بوده است. از گذشته تا کنون ارزش دلار کانادا دلیل خوبی برای حساس بودن به قیمت نفت دارد.

کانادا چهارمین تولید کننده نفت خام در جهان است. همچنین کانادا سومین ذخایر بزرگ نفتی در جهان را داراست. همجواری جغرافیایی با ایالات متحده و همچنین بی ثباتی سیاسی در خاورمیانه و آمریکای جنوبی ، کانادا را به یکی از مکانهای مطلوبی تبدیل کرده که ایالات متحده می تواند از آنجا نفت وارد کند.

نمودار زیر همبستگی مثبت بین نفت (خط آبی) و جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD را نشان می دهد. (جفت با ارز پایه CAD ، معکوس USDCAD خط قرمز / سبز).

از آنجا که جفت معاملاتی در فارکس دلارآمریکا/دلارکانادا USDCAD است ، هنگامی که قیمت نفت بالا می رود جفت ارز لونی USD/CAD کاهش می یابد . هنگامی که قیمت نفت پایین می آید جفت ارز لونی USD/CAD افزایش می یابد.

قیمت نفت در واقع در برخی موارد به عنوان یک شاخص اصلی برای عملکرد قیمت جفت ارز دلارکانادا/دلاآمریکا CADUSD عمل می کند.

همبستگی نفت و دلار کانادا USD/CAD

همبستگی نفت و ین ژاپن CAD/JYP

یکی از جذاب ترین کراس ها ، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نقطه مقابل کانادا، ژاپن قرار دارد که تقریباً تمام نفت مورد نیاز خود را وارد می کند. کمبود منابع داخلی انرژی در ژاپن و نیاز آن به واردات مقادیر زیادی نفت خام ، گاز طبیعی و سایر منابع سوخت و انرژی ، این کشور را نیز نسبت به تغییرات قیمت نفت حساس می کند.

از نگاه صادر کننده نفت / واردکننده نفت ، جفت ارزی که در لیست ارزهای معاملاتی برای صعود چشم به قیمت نفت قرار دارد ، دلار کانادا در برابر ین ژاپن است. در واقع یکی از جذاب ترین کراس ها که با نفت همبستگی دارد، جفت ارز دلارکانادا/ین ژاپن CAD/JYP است.

نمودار زیر همبستگی تنگاتنگ بین قیمت نفت (خط آبی) و CAD/JPY (خط قرمز / سبز) را نشان قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD می دهد. قیمت نفت معمولاً با کمی تاخیر شاخصی برای عملکرد قیمت جفت ارز CAD/JPY است.

گرچه همبستگی همیشه ثابت نیست ، حرکتهای عمده صعودی در نفت (آبی) به طور معمول به صعود CADJPY منجر می شود. از طرفی افت نزولی در قیمت نفت به طور معمول با کاهش در CADJPY همراه میشود.

همبستگی نفت و دلار کانادا USD/CAD

همبستگی طلا و دلار استرالیا AUD/USD

از بسیاری از جهات معامله دلار استرالیا (AUD) مانند تجارت اونس طلاست.

دلار استرالیا به عنوان دومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان، همبستگی مثبت زیادی با طلا دارد. به طور کلی ، این بدان معنی است که وقتی قیمت طلا افزایش می یابد (خط آبی) ، دلار استرالیا (خط قرمز / سبز) نیز افزایش می یابد.

مجاورت نیوزیلند با استرالیا ، استرالیا را به مقصدی مطلوب برای کالاهای صادراتی نیوزیلند تبدیل کرده است. بنابراین ، سلامت اقتصاد نیوزلند با اقتصاد استرالیا گره خورده است. این توضیح می دهد که چرا جفت ارزهای NZD/USD و AUD/USD نیز از یک همبستگی مثبت بالا برخوردار هستند.

همبستگی طلا و دلار استرالیا AUD/USD

همبستگی طلا و فرانک سوئیس CHF/USD

یک همبستگی کمی ضعیف تر با این حال بسیار مهم ، مربوط به قیمت طلا و فرانک سوئیس (CHF) است. بی طرفی سیاسی این کشور و اینکه در گذشته ارز آن توسط طلا پشتیبانی می شد،. فرانک را به ارزی تبدیل کرده که در زمان عدم اطمینان سیاسی یک دارایی امن محسوب میشود.

توجه داشته باشید که این رابطه در برخی مواقع از بین می رود. ارز فرانک سوئیس CHF با افزایش طلا افزایش قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD می یابد و با سقوط طلا کاهش می یابد. نمودار زیر همبستگی جفت ارز CHF/USD (معکوس USD/CHF ؛ خط قرمز / سبز) به قیمت طلا (خط آبی) را نشان می دهد.

همبستگی طلا و فرانک سوئیس CHF/USD

تجارت ارز به عنوان مکمل معاملات نفت یا طلا

برای معامله گران کامودیتی ها هم ارزشمند است تا به ارزهای معاملاتی به عنوان جایگزین یا مکمل نگاه کنند. معامله گران علاوه بر اینکه می توانند از چشم انداز مشابه سرمایه گذاری کنند. می توانند با در اختیار داشتن ارزهای با نرخ بهره بالاتر ، سود نیز کسب کنند.

هنگام معامله ارز ، با کشور صاحب ارز سروکار داریم و هر کشوری نرخ بهره بانکی دارند.

به عنوان مثال ، بین سال های 2016 و 2018 ، نرخ بهره استرالیا بالاتر از نرخ بهره ایالات متحده بود. بنابراین ، خرید جفت ارز AUD/USD پس از پایین آمدن طلا در اواخر سال 2015 نه تنها با افزایش طلا و افزایش ارزش AUD/USD ، سرمایه ای مجدد تولید می کرد ، بلکه تریدر برای هر روز باز نگه داشتن موقعیت لانگ AUD/USD سود بانکی را نیز جمع می کرد .

اگر تریدر کامودیتی ها هستید و به دنبال نوسانات کوچک هستید ، ارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/JPY فرصت هایی را فراهم می کند که ارزش بررسی را دارد.

اگر می خواهید ارزهای کالایی را معامله کنید ، بهترین راه استفاده از قیمت کالاها در معاملات خود این است که همیشه یک چشم خود را متوجه حرکات بازارهای نفت یا طلا و چشم دیگر را به سمت بازار ارز نگه دارید. هرگز آگاهی بیشتر از قیمت کامودیتی ها و چگونگی حرکت آنها در حرکت ارزی ضرر ندارد.

همبستگی مس با دلار استرالیا

دلار استرالیا و مس حدود 70٪ همبستگی مثبت دارند. بد نیست تریدرهای ارز AUDUSD ، یک چشم خود را براخبار معادن شیلی و روند قیمت مس در بازار کامودیتی بدوزند . اگر به نمودار هفتگی زیر نگاه کنید می بینید که آنها تمایل دارند بسیار نزدیک با یکدیگر حرکت کنند. ( AUDUSD رنگ قرمز است و مس کندل های سبز و قرمز است.)

دکتر کوپر چیست؟

از مس معمولاً به عنوان “دکتر کوپر” یاد می شود. زبان اصلی بازار کامودیتی، این فلز پایه است که دارای “دکترای اقتصاد” در بین فلزات است. به دلیل کاربردهای گسترده مس در اکثر بخشهای اقتصاد، تقاضای مس اغلب به عنوان یک شاخص قابل اعتماد برای سلامت اقتصادی تلقی می شود. این کاربردها از خانه ها و کارخانه ها گرفته تا الکترونیک و تولید و انتقال نیرو گسترش میابد. این تقاضا در قیمت بازار مس منعکس می شود.

دکتر کوپر، که در واقع یک مفهوم است تا یک فرد ! اغلب توسط تحلیلگران بازار و کامودیتی به عنوان یک توانایی گسترده در ارزیابی رفاه اقتصادی کلی از طریق قیمت مس به دلیل کاربرد گسترده این فلز در تولیدات صنعتی و تجهیزات الکتریکی ، عنوان می شود.

درصد میزان مس جهانی که توسط هر بخش مصرف می شود توسط انجمن توسعه مس (CDA) حدود 65٪ الکتریکی و 25٪ صنعتی تخمین زده می شود که 10٪ آخر در حمل و نقل و سایر مناطق استفاده می شود. این باعث می شود قیمت مس به عنوان شاخص اصلی چرخه اقتصادی باشد.

به عنوان مثال ، اگر سفارشات مس لغو یا به تأخیر بیفتند ، قیمت کاهش می یابد. این می تواند شاخص برجسته ای برای تحقق رکود اقتصادی باشد. برعکس ، اگر سفارشات مس افزایش یابد ، قیمت بالاتر می رود. این می تواند شاخصی برای افزایش مشاغل صنعتی و سالم ماندن اقتصاد باشد.

مطالعه ای توسط بانک ABN AMRO هلند در سال 2014 منتشر شد. این مطالعه همبستگی بین قیمت مس و تعدادی از اقدامات فعالیت اقتصادی جهانی را بررسی کرد. تجزیه و تحلیل آماری ارتباط زیادی بین قیمت مس و رشد تولید ناخالص داخلی در چین ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و همچنین قیمت های نفت و طلا را نشان داد.

نقره / دلار استرالیا

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نقره / دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نقره / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نقره / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

قیمت نقره / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 ریال نقره / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نقره / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره / دلار استرالیا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ - با رقم - ریال داد و ستد شده قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر 0 درصدی یا 0 ریال نقره / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نقره / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 32.65 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.89 درصدی یا 2.25 ریال نقره / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نقره / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 32.65 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.89 درصدی یا 2.25 ریال نقره / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نقره / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نقره / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 با رقم 32.65 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.89 درصدی یا 2.25 ریال نقره / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نقره / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نقره / دلار استرالیا برابر است با 32.65 ریال که در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نقره / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.468625 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نقره / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ - بخشی از سرمایه خود را به نقره / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نقره / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به نقره / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نقره / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به نقره / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نقره / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 10 اردیبهشت 1401 بخشی از سرمایه خود را به نقره / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.89 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا ، کاهش 0.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه ، افزایش 2.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار ، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین ، افزایش 4.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم ، افزایش 25.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر ، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا ، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نقره / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟

خیر ، چرا که در بازه قیمت طلا چگونه بر جفت ارزهای AUD زمانی یک ماهه، قیمت سولانا ، افزایش 2.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نقره / دلار استرالیا ، 0 درصد داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا