تجارت فارکس

درآمد ارزی چیست؟

درآمدهای بانکی زیر ذره‌بین

دنیای اقتصاد : بررسی کارنامه مالی ۱۹ بانک در سال ۹۷ نشان می‌دهد که کل درآمدهای مشاع این بانک‌ها ۸/ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و کل درآمدهای غیرمشاع ۶/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع در این سال نیز حدود منفی ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که نشان دهنده پرداخت سود بالا به سپرده‌گذاران به نسبت درآمدهای حاصل از سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است. از سوی دیگر نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک‌ها حدود ۳/ ۱۰۳ درصد بوده که نشان می‌دهد بخش بزرگی از درآمدهای بانک‌ها از طریق کارمزد‌ها و مبادلات ارزی به‌دست آمده است. اصطلاح درآمدهای مشاع و غیر مشاع خاص نظام بانکداری بدون ربا است که هرچقدر سهم بانک از درآمدهای مشاع بیشتر باشد نشان‌دهنده عملکرد بهتر بانک است.

درآمدهای بانک به دو دسته کلی درآمدهای مشاع و غیر مشاع تقسیم می‌شود. درآمدهای مشاع به درآمدهایی گفته می‌شود که از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود. از سوی دیگر درآمدهای غیرمشاع نیز مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک‌ها است. به عبارت دیگر درآمدهای مشاع بانک‌ها شامل سود تسهیلات اعطایی، سود سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌های دیگر، سود اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها و وجه التزام (خسارت) دریافتی بابت تسهیلات اعطایی است. بقیه درآمد بانک‌ها با سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مشترک نبوده و مختص خود بانک تحت عنوان درآمد‌های غیر‌مشاع است. به‌عنوان مثال درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک‌ها جزئی از درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها را شامل می‌شود.

نگاهی به درآمدهای مشاع

کارنامه ۱۹ بانک بورسی نشان می‌دهد که در سال ۹۷ مجموع درآمدهای مشاع این بانک‌ها حدود ۸/ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶/ ۸ درصد از کل دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. نگاهی به درآمدهای مشاع ۱۹ بانک مورد بررسی نشان می‌دهد بانک ملت با ۳/ ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد مشاع، بیشترین درآمد مشاع را در میان بانک‌ها به خود اختصاص داده است. بعد از آن بانک صادرات با ۷/ ۱۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم و بانک تجارت با حدود ۶/ ۱۵ هزار میلیارد تومان در جایگاه سوم قرار دارد. بانک سرمایه، پست بانک و خاورمیانه سه بانکی هستند که کمترین میزان درآمدهای مشاع را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع در سال ۹۷

یکی از اقلام اظهار شده در صورت سود و زیان بانک‌ها، سهم بانک از درآمدهای مشاع است که از کسر سهم سود سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع به‌دست می‌آید. هرچه میزان درآمد مشاع بانک پس از کسر حق‌الوکاله قانونی بانک بیشتر شود، معیاری از عملکرد مناسب آن بانک است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع ۱۹ بانک مورد بررسی در سال ۹۷ حدود منفی ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر سهم سپرده‌گذاران از درآمدهای مشاع حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از بانک‌ها بوده است. این موضوع نشان‌دهنده سود بالای بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. نگاهی به وضعیت ۱۹ بانک مورد بررسی نشان می‌دهد سهم برخی از بانک‌ها مانند پارسیان، دی، اقتصاد نوین، سرمایه، ایران زمین، گردشگری و شهر از درآمد مشاع منفی بوده است. آمارها نشان می‌دهد سهم بانک پارسیان از درآمدهای مشاع این بانک در سال ۹۷ حدود منفی ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بعد از آن بانک سرمایه سهم منفی ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مشاع داشته است. این ارقام می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعادل درآمدهای بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها و سود حاصل از تسهیلات به نسبت سهم سپرده‌گذاران از این درآمدها باشد. بانک ملت، صادرات و پاسارگاد بیشترین سهم از درآمدهای مشاع را به خود اختصاص داده‌اند.

از دیگر شاخص‌هایی که می‌تواند وضعیت بانک‌ها در مورد درآمدهای مشاع را نشان دهد، نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به کل درآمدهای مشاع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان ۱۹ بانک بورسی مورد بررسی در این گزارش، ۱۱ بانک سهم مثبت و ۷ بانک سهم منفی و بانک قرض‌الحسنه رسالت به دلیل فعالیت محدود خود سهم صفر داشته است. آمارها حاکی از این است که موسسه اعتباری ملل، بانک خاورمیانه، انصار و سینا در این نسبت، شاخص بوده‌اند. به‌طوری که نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به کل درآمدهای مشاع موسسه اعتباری ملل حدود ۴۹ درصد، بانک خاورمیانه ۳۸ درصد، بانک سینا ۷/ ۲۰ درصد و بانک انصار ۳/ ۲۰ درصد بوده است. اما در مقابل در برخی از بانک‌ها مانند بانک سرمایه این سهم حدود منفی ۴/ ۶۰۲ درصد بوده است. از دیگر شاخص‌های درآمدی، نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به کل درآمدها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمد کل ۱۹ بانک مورد بررسی در سال ۹۷ حدود منفی ۹/ ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع در مجموع منفی ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه نسبت سهم بانک‌ها از درآمدهای مشاع به کل درآمدهای بانک‌ها در سال ۹۷ منفی ۳/ ۳ درصد بوده است.

نگاهی به درآمدهای غیر مشاع

درآمدهای غیرمشاع شامل درآمدهای کارمزد و سود تسهیلات ارزی است. آمارها نشان می‌دهد درآمدهای غیر مشاع ۱۹ بانک بورسی در سال ۹۷ حدود ۶/ ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲/ ۴ درصد از کل دارایی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود. در میان بانک‌های مورد بررسی بانک ملت با حدود ۷/ ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد غیرمشاع، در جایگاه نخست قرار دارد. بانک‌های صادرات، پارسیان و تجارت نیز با حدود ۲/ ۶ هزار میلیارد تومان درآمد غیرمشاع در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل موسسه اعتباری ملل با درآمد غیرمشاع در حدود ۵۲ میلیارد تومان کمترین درآمد غیرمشاع را در سال ۹۷ داشته است. پس از آن بانک دی قرار دارد که حدود ۸/ ۶۹ میلیارد تومان درآمد غیر‌مشاع داشته است.نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها از دیگر شاخص‌های نشان دهنده عملکرد درآمدی بانک‌ها است. این درآمد ارزی چیست؟ نسبت که از تقسیم درآمدهای غیر مشاع به درآمد کل به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که درآمدهای غیرمشاع چه سهمی از کل درآمد بانک داشته است. البته در برخی از بانک‌ها به دلیل اینکه درآمد کل بانک منفی بوده است، این نسبت منفی شده است. به‌عنوان مثال در بانک دی، سرمایه، ایران زمین و شهر درآمد کل بانک منفی بوده است. اما به‌طور کلی نسبت درآمدهای غیر مشاع ۱۹ بانک مورد بررسی به کل درآمدهای این بانک‌ها حدود ۳/ ۱۰۳ درصد بوده است. یعنی نسبت زیادی از درآمدهای بانک‌ها را درآمدهای غیرمشاع تشکیل می‌دهد.

معرفی ۵ بازی محبوب برای کسب درآمد از طریق بیت کوین و ارز های دیجیتال

بسیاری از افراد علاقه مند به کسب درآمد در حوزه ارزهای دیجیتال هستند؛ اما آن ها هیچ سرمایه ای ندارند. یکی از بهترین روش ها که به افراد کمک می کند تا بدون سرمایه اولیه وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند، استفاده از نرم افزارهایی است که در ازای خدمات و یا نمایش تبلیغ، به عنوان پاداش ارز دیجیتال می دهند.

در این میان برخی بازی ها در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار معروف هستند و افراد می توانند از طریق آن ها، کسب درآمد به صورت بیت کوین یا ارزهای دیجیتال داشته باشند. برای آشنایی شما با ۵ بازی محبوب برای کسب درآمد بیت کوین و ارزهای دیجیتال، توصیه می کنیم که این مقاله را تا آخر بخوانید.

آشنایی با ۵ بازی محبوب برای کسب درآمد از طریق بیت کوین و ارزهای دیجیتال

بازی ها با جذابیت خاصی که دارند، افراد زیادی را به سمت خود می کشند و این بازی ها مخصوص به کوچک و بزرگ نیست و افراد در هر درآمد ارزی چیست؟ سنی مشتاق می شوند تا به پای این بازی ها بنشینند. در کنار بازی، برخی از آن ها منبع درآمد هستند و امروزه با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال و بیت کوین، برخی از این بازی ها با کمک این ارزهای دیجیتال، پاداش هایی به گیمرها می دهند.

از محبوب ترین بازی هایی که می توانید با آن ها کسب درآمد داشته باشید، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Huntercoin

Huntercoin یک بازی آنلاین دو بعدی است. در طول این بازی، گیمر باید سکه جمع کند. گیمرهای حرفه ای با بازی های MMORPG آشنا هستند. MMORPG بازی انحصاری چند نفره آنلاین است که تعداد زیادی از سراسر دنیا به طور هم زمان در آن مشارکت دارند.

ارز دیجیتال باعث شده است که نسل جدیدی از عناوین MMORPG ایجاد شوند. یکی از این عناوین Huntercoin است.

بازیکنان این بازی دو بعدی، دو هدف ساده را دنبال می کنند:

 • جمع آوری سکه ها و بردن آن ها به بانک
 • کشتن شکارچیان دیگر که با کشتن شکارچی، سکه های او به نقشه منتقل می شود و دوباره سایر بازیکن ها برای به دست آوردن سکه ها مبارزه می کنند.

معرفی 5 بازی محبوب برای کسب درآمد از طریق بیت کوین و ارز های دیجیتال

Splinter Lands

Splinter Lands یک بازی کارتی است. در این بازی کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت کارت و همچنین داده های نتیجه بازی در blockchain Steem ذخیره شده و برای جایزه در این بازی درآمد ارزی چیست؟ از توکنی به نام Steem استفاده می شود.

این بازی مانند همان بازی های معمولی جمع آوری کارت است. تمرکز اصلی در این بازی بر روی نبردها بوده و برندگان مسابقات سطح پایین نیز قادر خواهند بود که امتیاز تجربه و تقویت کننده های عرشه را داشته باشند.

برندگان سطح بالاتر در Steem، ارز steem دریافت خواهند کرد. Steem توکن رمزنگاری خوب و جزء ۶۰ ارز برتر است. در این بازی این امکان وجود دارد که گیمرها با استفاده از توکن و کریستال های انرژی، کارت های بازی را معامله کرده و سود ببرند.

Storm

Storm یک پلتفرم بازی میکروتاسک است و می توانید با آن، بیت کوین، اتریوم و استورم کسب کنید. بیت کوین و اتریوم را همه می شناسند. استورم نیز یکی از ۴۰۰ ارز برتر با حجمی معادل ۸ میلیون دلار است.

این بازی بسیار متنوع است و علاوه بر بازی، نظرسنجی، تماشای فیلم، دانلود برنامه و… در این بازی وجود دارد. با انجام هر کدام از این کارها، گیمر Bolts دریافت می کند و می تواند Bolt ها را به یکی از سه ارز دیجیتال فوق تبدیل کند.

Worlddopo

این بازی از محدود بازی هایی است که فناوری VR را پشتیبانی می کند. Worlddopo یک شبیه سازی ساختمان در جهان و از معدود بازی های رمزنگاری است. این بازی از داده های Google Maps و Open Street Maps استفاده کرده و به گیمرها این اجازه را می دهد که خیابان های واقعی را در شهرهای واقعی دنیا بخزند.

در این بازی این امکان وجود دارد که فناوری واقعیت افزوده هم در کنار فناوری بلاک چین و Direct Acyclil Graph DAG استفاده شود.

در این بازی کاربران می توانند به ساختمان ها حمله کرده. با سایر کاربران برای هدایت اقتصاد جهان همکاری کنند. Worlddopo در ماینرهای بازی نیز فعال بوده و کاربران می توانند بیت کوین، اتریوم و توکن WPT کسب کنند.

معرفی 5 بازی محبوب برای کسب درآمد از طریق بیت کوین و ارز های دیجیتال

Life: The Island

مضمون این بازی دزدان دریایی است و قرن ۱۷ را به تصویر می کشد. این بازی از فناوری بلاک چین بهره می برد. این بازی مجموعه ای متنوع از کارها و چالش هاست و گیمر باید شخصیت خود را تغذیه، سیراب و سالم نگهدارد.

در این بازی هیچ کالایی ظاهر نمی شود و باید استخراج شده و ساخته شوند؛ بنابراین ارز دیجیتال وارد عرصه می شود. اگر در فرایند تولید محصول نقش داشته باشید، می توانید لودوم کسب کنید.

لودوم ارز بازی بوده و برای خرید اقلام و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. این ارز را می توانید در دو صرافی در دنیای واقعی بفروشید. صرافی EtherDelta و YoBit ارز دیجیتال لودوم را دارا بوده و انجام معامله در آنها امکان پذیر است.

سخن آخر

با توجه به توضیحات ارائه شده، لازم است که به این نکته توجه داشته باشید که علاوه بر این بازی ها، بازی های دیگری نیز وجود دارد که افراد می توانند از طریق آن ها ارز دیجیتال کسب کنند.

اگر تمایل دارید تا در مورد کسب ارز دیجیتال از طریق بازی ها بیشتر بدانید، برای کسب اطلاعات بیشتر همچنان با ما در ارتباط باشید.

چگونه پرداخت ارزی سفارش خود را انجام دهیم؟

daneshpardakht trustpilot

در صفحه اصلي سايت، روش پرداخت و کشور مورد نظر را انتخاب کنيد تا هزينه پرداخت ارزی محاسبه شود.

image

جزييات فاکتور را ببينيد و اطلاعات سفارش خود را بدهيد

با کليک بر روي "ادامه" در صورتي که قبلا ثبت نام کرده باشيد جزييات فاکتور خود را ملاحظه کنيد و اطلاعات مربوط به سرویس مورد نظر خود را مشخص کنيد.

image

هزینه را پرداخت کنید

پس از تاييد پرداخت شما، پيش فاکتور به آدرس ايميل شما ارسال خواهد شد و شما قادر خواهيد بود هزينه را آنلاين پرداخت نماييد. با پرداخت هزينه، سفارش شما در روند انجام قرار مي گيرد و در زمان مقرر رسيد براي شما ارسال مي شود.

همه ی پرداخت های ارزی آنلاین در یک جا!

دانش پرداخت ارائه دهنده خدمات نوین ارزی در ایران می باشد و در حال حاضر قابلیت ارسال ارز به بیش از 150 کشور و تبدیل حوله ارزی به ریال از بیش از 95 کشور و خرید و فروش ارزهای دیجیتال بدون واسطه و تبدیل ارز دیجیتال به حواله ارزی را دارد. پرداخت مطمئن، دریافت آسان با دانش پرداخت.

برای ارسال و دریافت پول قدم اول عضویت در سایت است و تمام مراحل از محاسبه هزینه تا ثبت جزییات سفارش را از داخل پنل آنلاین انجام دهید و حتی نیازی به تماس تلفنی و ایمیل دادن و پیگیری ندارید. با این حال پشتیبانی آنلاین و تلفنی ما همواره پذیرای شما مشتریان گرامی می باشد.

دانش پرداخت ارائه دهنده خدمات نوین پرداخت دانشجویی در ایران

برای ثبت سفارش پرداخت آنلاین قدم اول عضویت در سایت است و تمام مراحل از محاسبه هزینه تا ثبت جزییات سفارش را از داخل پنل آنلاین انجام دهید و حتی نیازی به تماس تلفنی و ایمیل دادن و پیگیری ندارید. با این حال پشتیبانی آنلاین و تلفنی ما همواره پذیرای شما مشتریان گرامی می باشد.

بازی اسپلینترلندز چیست؟ کسب درآمد با بازی Splinterlands + ویدئو

splinterland

قدم گذاشتن در دنیای هیجان‌انگیز و پرماجرای بازی‌ها، کار بسیار سرگرم‌کننده و جالبی است. اما آیا می‌دانید که می‌توان از طریق بازی کردن به کسب درآمد هم پرداخت؟ کسب درآمد از طریق بازی شاید در ابتدا یک شوخی به نظر برسد، اما با گسترش فناوری و به ویژه بلاکچین و ارزهای دیجیتال، دیگر چنین چیزی بعید نیست! ما در این مطلب قصد داریم نحوه کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز را به شما آموزش دهیم.

بازی اسپلینترلندز (Splinterlands) یک بازی کارتی-تاکتیکی برای کسب درآمد است که بر بستر بلاکچین هایو (Hive) اجرا می‌شود. این بازی برای همه رایگان است و تنها چیزی که نیاز دارید، یک مرورگر وب یا یک دستگاه تلفن همراه (اندروید، iOS) است. با این حال، تنها کسانی می‌توانند به ویژگی کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز دسترسی پیدا کنند که بسته آغازین آن (Summoner’s Spellbook) به ارزش ۱۰ دلار را خریداری کرده باشند.

در زمان نگارش این مقاله، بازی Splinterlands ده‌ها هزار گیمر روزانه دارد که همگی آنها در تلاشند که از این بازی و فرصتی که در اختیار آنها قرار داده است، به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

در ویدیوی زیر آموزش گام به گام بازی اسپلینترلندز به صورت مرحله به مرحله آورده شده است:

معرفی بازی اسپلینترلندز

بازی اسپلینترلند

اسپلینترلندز یکی از بازی‌های بلاکچینی قدیمی در بازار است که اخیراً دستاوردهای قابل‌توجهی کسب کرده است. این بازی در ابتدا با نام استیم مانسترز (Steem Monsters) و بر بستر بلاکچین استیم (Steem) راه‌اندازی شد، اما زمانی که جاستین تون (Justin Ton) مدیریت این پلتفرم را بر عهده گرفت، به بلاکچین هایو منتقل شد و نام آن نیز به Splinterlands تغییر یافت.

روند بازی اسپلینترلندز مشابه با سایر بازی‌های کارتی-تاکتیکی مانند Hearthstone و Magic: The Gathering است که در آن، بازیکنان یک دسته کارت جمع‌آوری و طراحی می‌کنند و با بازیکنان دیگر به رقابت می‌پردازند.

نبردها در بازی Splinterlands به جای یک سیستم نوبتی شبیه به بازی‌های کارتی سنتی، سریع و خودکار هستند؛ مانند بازی‌های مبارزه‌ای خودکار همچون Teamfight Tactics.

نوآوری بازی اسپلینترلندز در جنبه جمع‌آوری و مبادله کارت‌های آن است؛ همه کارت‌ها در بازی Splinterlands از نوع توکن‌ غیر قابل تعویض (NFT) هستند، به این معنی که بازیکنان مالکیت کامل آنها را دارند و می‌توانند آنها را در بازار معامله کنند.

در بازی Splinterlands، گیمرها می‌توانند با برنده شدن در نبردها توکن کریستال‌ انرژی تاریک (DEC) کسب کنند و این توکن‌ها را می‌توان به بلاکچین‌های دیگری مانند اتریوم یا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) منتقل کرد. علاوه بر این، این تیم پُلی را نیز به بلاکچین وکس (Wax) ایجاد کرده که به کاربران اجازه می‌دهد با رپد کردن توکن‌های NFT خود، بتوانند آنها را در بازارهای محبوب NFT بر بستر بلاکچین وکس معامله کنند. در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، این تیم توکن حاکمیتی اکوسیستم خود را نیز با نام اسپلینترشاردز یا Splinter Shards (SPS) راه‌اندازی کرد و از آن زمان، علاقه کاربران به این بازی بیشتر و بیشتر شده است.

نحوه بازی اسپلینترلندز

بازی اسپلینترلند

برای آغاز بازی و کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک حساب کاربری ایجاد کنید یا از طریق کیف پول مبتنی بر افزونه مرورگر وب مانند متامسک (MetaMask) وارد شوید.
 2. پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به سیستم، روی گزینه Play Now (اکنون بازی کن) و در صفحه بعد از آن، روی گزینه Battle (نبرد) کلیک کنید.
 3. سپس، سیستم نبرد اسپلینترلندز حریفی را با مهارت یا تجربه مشابه شما پیدا می‌کند.
 4. پس از پیدا شدن حریف، در یک پنجره بازشو محدودیت‌های نبرد به شما نمایش داده خواهد شد. به عنوان مثال، شما می‌توانید فقط با انواع خاصی از کارت‌ها بازی کنید و تنها مقدار امتیاز (Mana) مشخصی را برای یک نبرد خرج نمایید.
 5. روی گزینه Create Team (ایجاد تیم) کلیک کنید.
 6. اکنون باید در محدوده زمانی و با استفاده از حداکثر امتیاز Mana خود، یک تیم ایجاد کنید. ترکیب کارت‌ها به روشی تاکتیکی به عملکرد شما کمک می‌کند.
 7. وقتی هر دو بازیکن آماده باشند، نبرد آغاز می‌شود. از این لحظه به بعد، شما دیگر هیچ کنترلی بر بازی نخواهید داشت. گیمرها فقط می‌توانند نبرد را تماشا کنند و با کلیک روی آن، نتیجه را ببینند. بازیکن برنده توکن‌های DEC و امتیازهای تجربه (experience points) را به دست می‌آورد. در مقابل، بازیکن بازنده تعدادی از امتیاز تجربه خود را از دست می‌دهد.

هرچه تعداد نبرد بیشتری را برنده شوید، رتبه شما بالاتر خواهد رفت. از طریق ارتقای سطح و با انجام مأموریت‌ها، بازیکنان صندوقچه‌هایی را به دست می‌آورند. این صندوقچه‌ها حاوی کارت، اعتبار (credit) یا توکن DEC هستند.

بازیکنان همچنین می‌توانند کارت‌های موجود را با ترکیب آنها ارتقا دهند. هرچه مجموعه کارت‌های شما قوی‌تر باشد، راحت‌تر می‌توانید به سطوح بالاتر برسید. علاوه بر این، مجموعه کارتی شما رتبه قدرت شما را افزایش می‌دهد که این امر هم به نوبه خود، رتبه لیگ (League) شما را بهبود می‌بخشد. هرچه بازیکنان بتوانند به مراحل بالاتر صعود کنند، پاداش بیشتری به دست خواهند آورد.

توکن‌های بازی Splinterlands

بازی اسپلینترلند

در مجموع، سه نوع ارز در این اکوسیستم در گردش هستند: اعتبارها، توکن‌های DEC و SPS.

 1. اعتبار: یک آیتم درون بازی است که بازیکنان می‌توانند از آن برای خرید بسته‌های کارت یا خرج کردن در بازار آزاد استفاده کنند.
 2. توکن‌های DEC: از طریق گیم‌پلی (روند بازی) رقابتی به دست می‌آیند و برای خرید آیتم‌های انحصاری و بسته‌های کارت کمیاب‌تر قابل استفاده هستند. بازیکنان همچنین می‌توانند از توکن‌های DEC برای اجاره کردن کارت استفاده کنند.
 3. توکن‎های SPS: توکن حاکمیتی اکوسیستم بازی Splinterlands است. در حال حاضر، برای هر توکن NFT ای که دارید، می‌توانید توکن SPS دریافت کنید. هرچه تعداد توکن NFT بیشتری داشته باشید و آیتم‌های شما کمیاب‌تر باشند، SPS بیشتری دریافت خواهید کرد. در حال حاضر، هنوز عملکردهای حاکمیتی SPS فعال نشده‌اند، اما در آینده فعال خواهند شد. بازیکنان می‌توانند از این توکن برای ورود به تورنمنت‌های ویژه هم استفاده کنند. بازیکنان همچنین می‌توانند برای کسب درآمد غیرفعال، توکن‌های SPS را استیک کنند.

در صفحه قیمت ارز دیجیتال Splinterlands می‌توانید به صورت لحظه‌ای قیمت اسپلینترلندز و توکن SPS را مشاهده کنید.

چگونه از بازی Splinterlands کسب درآمد کنیم؟

بازی splinterland

روش‌های مختلفی برای استفاده حداکثری از تجربه بازی و کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز وجود دارد. هرچه بیشتر در این بازی سرمایه‌گذاری کنید، موقعیت بهتری برای کسب درآمد خواهید داشت. وقتی بدون هیچ سرمایه‌گذاری اولیه‌ای شروع به بازی کنید (به غیر از بسته آغازین ۱۰ دلاری)، درآمد کمی خواهید داشت. کسب پاداش از نبردها و تکمیل مأموریت‌های روزانه، به کاربران اجازه می‌‌دهد که به سرعت درآمد خود را در بازی افزایش دهند.

در این بخش، شش راه برای کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز برای شما آورده شده است:

1. کسب توکن‌های DEC با پیروزی در نبردها

بازی splinterland

توکن‌های کریستال‌ انرژی تاریک یا DECها ارز اصلی در بازی Splinterlands هستند که می‌توان آنها را با برنده شدن در نبردهای رتبه‌بندی شده به دست آورد. توکن DEC یک ارز درون بازی است که می‌توان از آن برای خرید کارت‌های جدید یا ارتقای کارت‌های موجود استفاده کرد. فارمینگ توکن DEC ساده‌ترین راه برای کسب سود در بازی Splinterlands است.

تعداد توکن DEC که از نبردها دریافت می‌کنید، به رتبه فعلی، رتبه حریف و نرخ جذب انرژی (Energy Capture Rate) یا ECR شما بستگی دارد. در واقع، در بازی اسپلینترلندز همه بازیکنان دارای امتیاز ECR هستند که درصد توکن DEC دریافتی در هر نبرد را تعیین می‌کند. این نرخ هر بار که در نبردها پیروز شوید، کاهش می‌یابد و هر چه مقدار آن کمتر باشد، تعداد DEC کمتری دریافت خواهید کرد.

با این حال، این امتیاز به مرور زمان بهبود می‌یابد. در نظر بگیرید که این معیار شبیه به نوارهای انرژی در بازی‌ها است که از انجام بازی‌های زیاد و کسب پاداش‌های بیش از حد توسط بازیکنان –که ممکن است برای اقتصاد بازی بد باشد و توسط ربات‌ها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد– جلوگیری می‌کند.

برای نقد کردن توکن‌های DEC خود، می‌توانید آنها را از کیف پول‌های شبکه‌های بلاکچین دیگری مانند کیف پول شبکه هوشمند بایننس برداشت کنید.

2. پیوستن به تورنمنت‌ها

بازی splinterland

کسب درآمد از طریق دریافت توکن‌های DEC با انجام نبردهای رتبه‌بندی شده توسط هر کسی امکان‌پذیر است؛ حتی افراد مبتدی. اما بازیکنان باتجربه‌تر می‌توانند مهارت‌های خود را در تورنمنت‌ها هم آزمایش کنند.

پیوستن و برنده شدن در تورنمنت‌ها روش سودآورتری برای کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز است؛ چراکه در مقایسه با کسب توکن‌های DEC در بازی‌های رتبه‌بندی شده، پاداش قابل‌توجه‌تری به شما می‌دهد.

تورنمنت‌های رسمی به میزبانی خود اسپلینترلندز هر روز و با مقدار زیادی از توکن DEC به عنوان پاداش، برگزار می‌شوند. انواع مختلفی از تورنمنت‌ها با حالت‌ها و قوانین مختلف بازی وجود دارد که به شما امکان می‌دهد بر اساس سبک بازی و راحتی خود، آنها را انتخاب کنید.

برای پیوستن به تورنمنت‌ها، شرکت‌کنندگان باید مبلغ مشخصی از توکن DEC را به عنوان هزینه ورودی بپردازند.

3. فروش کارت‌های NFT

کسب درامد با بازی اسپلینترلند

کارت‌های بازی اسپلینترلندز از نوع توکن‌های NFT هستند که هر کدام، منحصربه‌فرد هستند و می‌توان آنها را در بازار معامله کرد.

هرچه سطح کارت‌ها و کمیابی آنها بیشتر باشد، توانایی‌های ویژه‌ای را برای کاربران به ارمغان می‌آورند و هنگام فروش در بازار درآمد ارزی چیست؟ نیز ارزش بیشتری خواهند داشت.

اما اگر نمی‌خواهید کارت‌های NFT ارزشمند خود را بفروشید، راه‌های دیگری هم برای کسب درآمد با آنها وجود دارد!

4. اجاره کارت‌های NFT

کسب درامد با بازی اسپلینترلند

هنگامی که مجموعه بزرگی از کارت‌ها را جمع‌آوری کردید، می‌توانید آنها را اجاره دهید تا ضمن حفظ مالکیت کارت‌ها، درآمد غیرفعال نیز داشته باشید.

هنگام اجاره کارت، اجاره‌کننده ارزش کامل آن را در یک قرارداد می‌پردازد و اجاره‌دهنده نیز در ازای انجام این کار، روزانه توکن DEC دریافت می‌کند.

اجاره کارت‌های کمیاب و سطح بالا به بازیکنان جدیدی که نمی‌توانند هزینه‌شان را بپردازند، فرصتی برای رقابت با بازیکنان باتجربه و صعود به لیگ رتبه‌بندی یا مبارزه در تورنمنت‌ها می‌دهد.

به عقیده کارشناسان، سیستم اجاره‌دهی کارت‌های NFT در بازی اسپلینترلندز یکی از بهترین و منحصربه‌‌فردترین ویژگی‌های آن است؛ چون یک سناریوی برد-برد را برای بازیکنان جدید و باتجربه ارائه می‌دهد.

5. کسب توکن‌های SPS

کسب درامد با بازی اسپلینترلند

تیم بازی Splinterlands ارز دیجیتال SPS خود را که در واقع، توکن حاکمیتی و همچنین، توکن پلتفرم استیکینگ این اکوسیستم است، در اوایل آگوست سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی کرد.

بازیکنانی که توکن SPS را استیک می‌کنند، در آینده قادر خواهند بود در سیستم رأی‌گیری حاکمیتی این شبکه شرکت کنند و به این ترتیب، سطحی از کنترل و مالکیت را بر مسیر بازی و اکوسیستم آن داشته باشند.

همه بازیکنانی که دارای توکن‌های DEC یا کارت‌های NFT در بازی اسپلینترلندز هستند، طی چند ماه آینده و در ایردراپ‌های روزانه، توکن‌ SPS دریافت خواهند کرد.

6. خرید و فروش زمین

کسب درامد با بازی اسپلینترلند

البته که بازی اسپلینترلندز یک بازی NFT بدون سیستم زمین مجازی یا Land نیست!

پراتوریا (Praetoria)، دنیای بازی اسپلینترلندز، به ۱۵۰ هزار قطعه زمین تقسیم شده است. هدف اصلی از مالکیت زمین در بازی Splinterlands، ضرب کارت‌ها و آیتم‌های جدید است.

مالکان زمین‌ها در بازی اسپلینترلندز می‌توانند ساختمان بسازند و اقدام به برداشت، پالایش یا تولید منابع و آیتم‌ها کنند.

هر زمین در بازی Splinterlands منحصربه‌‌فرد است و نوع، دسته و کمیابی مخصوص به خود را دارد.

ویژگی Land در بازی اسپلینترلندز هنوز در دست توسعه است و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. با این حال، تمام قطعات زمین در بازی اسپلینترلندز در حال حاضر فروخته شده‌اند و تنها راه برای به دست آوردن این زمین‌ها، درآمد ارزی چیست؟ خرید آنها از یک بازیکن دیگر است.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی بازی Splinterlands و آموزش نحوه کسب درآمد با بازی اسپلینترلندز پرداختیم.

بازی اسپلینترلندز یکی از امیدوارکننده‌ترین بازی‌های مبتنی بر بلاکچین است که با توجه به محبوبیت روزافزون و تعداد کاربران رو به رشد خود، پتانسیل بالایی دارد. فراتر از امکانات این بازی برای کسب درآمد، اسپلینترلندز دارای قابلیت‌های پرطرفدار حوزه دیفای، مانند استیکینگ و مشارکت در حاکمیت اکوسیستم نیز هست. این موضوع باعث می‌شود که بازی Splinterlands حتی برای کسانی که تمرکز و زمان کافی برای انجام بازی را ندارند، یک پلتفرم سودآور باشد.

علت نوسانات ارزی چیست؟/ بازار ارز کنترل خواهد شد؟

علت نوسانات ارزی چیست؟/ بازار ارز کنترل خواهد شد؟

تسنیم به نقل از عضو شورای‌عالی کانون صرافان نوشت: تجربه تلاطم‌های ارزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازارساز به‌شدت تعدیل می‌شود.

کامران سلطانی‌زاده درباره جلسه امروز صرافان با رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بازار ارز، اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه و همچنین افزایش اختیارات بانک مرکزی در بازار ارز، مطمئناً طی روزهای آینده شاهد اتفاقات امیدوارکننده در بازار خواهیم بود.درآمد ارزی چیست؟

وی گفت: آقای صالح‌آبادی در جلسه با صرافان، به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و نمایندگان منتخب صرافی‌های سراسر کشور کاملاً‌ توجه می‌کردند.

این عضو کانون صرافان ادامه داد: استفاده از پتانسیل صرافی‌های سراسر کشور با نظارت بانک مرکزی نوید این را خواهد داد که در آینده نزدیک بازار به تعادل قابل‌توجهی خواهد رسید و دغدغه‌های هموطن‌مان در این موارد به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

سلطانی‌زاده تأکید کرد: بخشی از این تلاطمات ارزی که در این روزها رخ داده ناشی از هیجانات اخبار خارجی بوده است اما همیشه صعود ناگهانی ارز با حضور بازارساز به‌شدت تعدیل شده است.

همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار، صبح امروز رئیس‌کل بانک مرکزی در میرداماد میزبان صرافان ارزی بود تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای سیاست‌های جدید ارزی را با فعالان بازار ارز انجام دهد.

در پی تشدید نوسانات ارزی که عمدتاً ناشی از خبرهای سیاسی و حواشی مربوط به مذاکرات هسته‌ای است، در روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته است.

فعالان بازار علت اصلی نوسانات اخیر ارزی را جو روانی می‌دانند و می‌گویند عرضه ارز مناسب است، اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد که اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد.

گفتنی است، طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی بناست عرضه ارز در صرافی‌ها نیز افزایش یابد ضمن اینکه در روزهای آتی علاوه بر بازارساز، صادرکنندگان نیز نسبت به عرضه ارز در بازار اقدام خواهند کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا